Print Chủ Nhật, 07/08/2022 10:38

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An.

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân trong khu vực và vùng lân cận, từng bước đáp ứng tiêu chí đô thị loại I theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Kiến An đến năm 2025.

2. Quy mô đầu tư

. Xây dựng tuyến đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông dài khoảng 1,5km:

+ Đoạn 1: Từ đường Nguyễn Lương Bằng km0+000 đến km 1+280,85 chiều dài 1.280,85m, có mặt cắt lộ giới Bnền=15m, trong đó: Bmặt=9m, Bhè=2x3m;

+ Đoạn 2: Từ km 1+280,85 đến đường Trần Nhân Tông km1+486,94 chiều dài 206,09m, có mặt cắt lộ giới Bnền=13m, trong đó Bmặt=7m, Bhè=2x3m.

. Di chuyển điện, trạm biến áp.

. Xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Hệ thống thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng; cây xanh; biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn hiện hành.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 189.312 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm mười hai triệu đồng), trong đó:

. Chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định cư: 118.401 triệu đồng;

. Chi phí xây dựng, thiết bị: 46.696 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi khác: 7.005 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 17.210 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Văn Đẩu, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024.
8. Tiến độ thực hiện dự án

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2024.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 33/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đường nối đường Nguyễn Lương Bằng với đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác