Print Thứ Ba, 30/08/2022 14:00 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29/8/2022, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng.

1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Tiên Thanh phục vụ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Tiên Thanh và tạo quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án khác trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

2. Quy mô đầu tư

. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư với diện tích khoảng 15,3ha bao gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng; xây dựng đường giao thông; cây xanh; hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát và trạm xử lý nước thải; cấp nước; phòng cháy chữa cháy; hệ thống cấp điện, trạm biến áp và chiếu sáng; thông tin liên lạc cho các hộ dân đồng bộ.

. Di chuyển, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án như: Đường điện trung thế, trạm biến áp…

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 341.926,6 triệu đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt tỷ, chín trăm hai mươi sáu phẩy sáu triệu đồng).

. Chi phí đền bù, hỗ trợ và tái định cư: 78.044,6 triệu đồng;

. Chi phí xây dựng: 197.086,3 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi khác: 29.562,9 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 37.232,8 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2024.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 45/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác