Print Thứ Ba, 30/08/2022 09:45 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29/8/2022, Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai.

1. Mục tiêu đầu tư

Xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án cầu Nguyễn Trãi và tái định cư tại chỗ; tạo quỹ đất dự phòng để phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn quận Ngô Quyền; di dời các nhà xưởng, kho bãi cũ đang sử dụng không hiệu quả để khai thác quỹ đất phục vụ chỉnh trang đô thị; cải thiện, nâng cấp hệ thống kỹ thuật hạ tầng và hạ tầng xã hội cúa khu vực; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của quận Ngô Quyền nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

2. Quy mô đầu tư

. Giải phóng mặt bằng và phá dỡ công trình cũ trên khu đất có diện tích 16,2ha;

. Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư với diện tích khoảng 2,52ha (thuộc khu đất diện tích 16,2ha) với khoảng 241 lô để phục vụ nhu cầu tái định cư cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và tái định cư tại chỗ.

. Xây dựng 02 tuyến đường kết nối theo trục Bắc Nam, Đông Tây khu đất diện tích 16,2ha. Trong đó: Tuyến 1 dài khoảng 308m, bề rộng nền đường 25m; tuyến 2 kết nối từ đường Lê Lai sang Mương cầu Tre dài khoảng 676m, bề rộng nền đường 13,5m.

. Xây dựng hệ thống vườn hoa, cây xanh với diện tích khoảng 1.033m², bao gồm đất trồng cây xanh, thảm cỏ, đường dạo…

3. Dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 440.283 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu đồng).

. Chi phí đền bù, hỗ trợ và tái định cư: 335.184 triệu đồng;

. Chi phí xây dựng: 82.662 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi khác: 9.305 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 13.132 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2024.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết số 42/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác