Print Thứ Sáu, 20/09/2019 11:39

Ngày 19-9, UBND thành phố có văn bản hỏa tốc gửi Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác quản lý lưu trú, tạm trú của người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa (Ảnh: ANHP.vn)

Chủ tịch UBND thành phố giao Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo người đứng đầu các khu, cụm công nghiệp và chủ đầu tư, chủ các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp rà soát, không cho phép người lao động nước ngoài và Việt Nam lưu trú trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25-9-2019.

Giao Giám đốc Công an thành phố khẩn trương rà soát, thu hồi các giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với các vị trí trong các khu, cụm công nghiệp đã cấp không đúng quy định. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú không đúng quy định.

Sau ngày 10-10-2019, nếu tình trạng trên còn tiếp diễn, UBND thành phố sẽ xem xét trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan.

Nguồn: Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không cho phép người lao động nước ngoài và Việt Nam lưu trú trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác