Print Thứ Tư, 30/11/2022 17:00 Gốc

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thành phố Hải Phòng về việc chi trả phụ cấp thâm niên đối với chức vụ kiêm nhiệm các chức vụ Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã,

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy trả lời như sau:

Ngày 30/11/2022, Đoàn công tác của huyện (Do Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu thành lập) đã làm việc với cán bộ chuyên môn xã Thuận Thiên xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của người dân trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thành phố Hải Phòng. Qua xác minh, cán bộ chuyên môn của xã Thuận Thiên chưa tính đúng, đủ phụ cấp thâm niên năm 2022 theo quy định.

Tại đây, Đoàn công tác đã hướng dẫn cán bộ chuyên môn xã Thuận Thiên thực hiện theo các căn cứ sau: Quy định tại Điểm 1 Điều 10 Chương III Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết nột số điều của Luật Dân quân tự vệ, về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ: “Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%”; Khoản 5 Mục VII Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và một số định mức chi cho Dân quân tự vệ thành phố giai đoạn 2021-2025: “Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ thuộc quyền trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện”.

Đồng thời, Đoàn công tác đã trao đổi trực tiếp với người dân phản ánh sự việc về phụ cấp thâm niên trong năm 2022 và thống nhất truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên năm 2022 còn thiếu./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Kiến Thụy trả lời phản ánh về việc chi trả phụ cấp thâm niên đối với chức vụ kiêm nhiệm Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác