Print Thứ Tư, 30/11/2022 17:05 Gốc

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy nhận được thông tin phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tiến, địa chỉ xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thành phố (Hải Phòng Smart) và trên Hệ thống phản ánh kiến nghị dịch vụ công quốc gia.

Nội dung: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn xem xét lại quy trình thủ tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tiến đã được Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn kiểm tra cụ thể và xử lý theo quy định. Xét Báo cáo số 77/BC-TN&MT ngày 24/11/2022 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy ban nhân dân huyện thông báo việc xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tiến, cụ thể như sau:

1. Về nguồn gốc đất và quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Báo cáo số 118/BC-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Nguyễn Văn Tiến:

. Thửa đất số 204.44, tờ bản đồ 01, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn có diện tích là 117,0m²; nguồn gốc là đất được Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn giao theo kế hoạch năm 2002 cho ông Vũ Văn Tiệp. Đến ngày 09/01/2004, ông Vũ Văn Tiệp đã nộp đủ số tiền là 11.700.000 đồng, theo Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt số 018666. Ngày 23/4/2006, ông Tiệp chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất thửa 204.44, tờ bản đồ số 01, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, diện tích là 117,0m² cho ông Nguyễn Văn Tiến.

. Thửa đất số 204.45, tờ bản đồ 01, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn có diện tích là 116,2m²; nguồn gốc là đất được Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn giao theo kế hoạch năm 2002 cho ông Đặng Văn Phương. Đến ngày 09/01/2004 ông Đặng Văn Phương đã nộp đủ số tiền là 11.700.000 đồng, theo Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt số 018667. Ngày 18/6/2007, ông Phương chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tiến toàn bộ thửa 204.45, tờ bản đồ số 01, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn với diện tích là 117,0m².

. Thửa đất số 204.46, tờ bản đồ 01, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn có diện tích là 117,0m²; nguồn gốc là đất được Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn giao theo kế hoạch năm 2002. Đến ngày 09/01/2004, Nguyễn Văn Tiến đã nộp đủ số tiền là 11.700.000 đồng, theo Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt số 018671.

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì các thửa đất nêu trên của ông Nguyễn Văn Tiến được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trình tự thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thực hiện theo Quyết định số 115/QĐ-STNMT ngày 30/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đề nghị ông Nguyễn Văn Tiến liên hệ Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Giao Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn khẩn trương hướng dẫn ông Nguyễn Văn Tiến hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Huyện Kiến Thụy trả lời phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tiến (xã Thanh Sơn) về thủ tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác