Print Thứ Sáu, 16/08/2019 16:41

Sáng 16/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng Đồng bằng sông Hồng. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Theo đó, vùng đồng bằng sông Hồng là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh của cả nước; gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình; với diện tích 21.259,6 km2, chiếm 6,4% diện tích cả nước, nhỏ nhất trong 6 vùng; dân số 22,98 triệu người, chiếm 22,8% dân số cả nước, chiếm 35,8% GDP của cả nước, thu ngân sách chiếm trên 34%, xuất khẩu hàng hóa chiếm gần 35%.

Theo báo cáo của các địa phương, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng 6 tháng đạt 7,59%, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước (6,76%). Một số địa phương có tốc độ tăng trưởng cao hơn dự kiến năm 2019 như Hải Phòng 16,3%. Quảng Ninh 12,09%, Vĩnh Phúc 8,52%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng đạt 12,1% cao hơn cả nước (9,13%), một số địa phương nằm trong nhóm những địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước như Hải Phòng tăng 23,51%, Thái Bình 21,1%, Ninh Bình 15,2%; trong đó ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 522,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2018. Ngành dịch vụ của vùng có mức tăng trưởng mạnh nhất cả nước trong cơ cấu kinh tế chiếm 45,66%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đạt 251,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,5% dự toán năm 2019 của vùng (478,7 nghìn tỷ đồng); trong đó, thu nội địa 6 tháng toàn vùng đạt 191,16 nghìn tỷ đồng, chiếm 32% số thu nội địa của cả nước (600 nghìn tỷ đồng), đạt 49% dự toán của vùng (389,8 nghìn tỷ đồng).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 432,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8%  so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 52,4% GRDP của vùng. Cơ cấu huy động vốn đầu tư chuyển dịch theo hướng tích cực, nguồn vốn đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài tăng nhanh, chiếm 42,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 30%.

Xuất khẩu 6 tháng đạt 39,8 tỷ USD, chiếm 32,4% cả nước, đạt 51% kế hoạch năm. Các địa phương xuất khẩu cao như Bắc Ninh dẫn đầu toàn vùng với 14,24 tỷ USD, tiếp đến là Hà Nội 7,2  tỷ USD, Hải Phòng 7,1 tỷ USD. Nhập khẩu 6 tháng đạt 48,2 tỷ USD, chiếm 39,3% cả nước.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tiếp tục được cải thiện trên bảng xếp hạng cả nước. Toàn vùng có 2/11 địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm đầu của cả nước (Quảng Ninh, Hà Nội), các địa phương như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình nằm trong nhóm khá của cả nước; đặc biệt tỉnh Quảng Ninh 2 năm liên tiếp (2017-2018) đứng vị trí 1/63 địa phương.

Mục tiêu năm 2019, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn các địa phương (GRDP) toàn vùng đề ra 8,5 – 9%, cụ thể Hà Nội 7,4 – 7,6%,  Hải Phòng 15,5%, Quảng Ninh 11,6%, Hải Dương trên 8,5%, Hưng Yên 8,3%, Vĩnh Phúc 6,61%, Bắc Ninh 7 – 8%, Hà Nam 11%, Nam Định 8,8%, Ninh Bình 8,53%, Thái Bình 9,98%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn dự kiến đạt 1.026,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 95,15 triệu đồng/người/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn vùng đạt 81,1 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2018; nhập khẩu đạt 95,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 897,95 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2018, bằng khoảng 41%GRDP của vùng. Thu ngân sách toàn vùng 478,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với dự toán năm 2018, trong đó thu nội địa dự kiến đạt 389,846 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn vướng mắc khi triển khai Luật đầu tư công, đồng thời đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kiến nghị của các đại biểu trình Chính phủ, Quốc hội bổ sung, sửa đổi một số bất cập của Luật đầu tư công.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Hội nghị phát triển Vùng Đồng bằng sông Hồng được tổ chức tại thời điểm rất ý nghĩa và quan trọng khi các cấp, các ngành trong cả nước đang triển khai quyết liệt các giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2019, từ đó đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 2020; hướng tới hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ của các địa phương nhiệm kỳ 2015-2020. Để Hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đại biểu đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện cả năm 2019, trong đó tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019; những vấn đề vướng mắc liên quan đến từng lĩnh vực của ngành kế hoạch và đầu tư như: quy hoạch, đầu tư, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, vốn ODA, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, hợp tác xã…

Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2020, trong đó nhấn mạnh các định hướng trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Chia sẻ những cách làm mới, những việc làm hay, hiệu quả đã triển khai thành công tại địa phương trong thời gian qua và kiến nghị các giải pháp để triển khai thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019 và kế hoạch 2020.

Nguyễn Hải

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2020 vùng Đồng bằng sông Hồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác