Print Thứ Hai, 02/09/2019 08:19

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Hải Phòng. Bác đánh giá cao tầm quan trọng của Hải Phòng với vị thế là “Cảng lớn nhất của Miền Bắc”; đầu mối giao thông quan trọng trên đường hàng hải quốc tế và là một trung tâm công nghiệp của miền Bắc và cả nước. Tất cả các lĩnh vực công tác cách mạng ở Hải Phòng đều được Người quan tâm chỉ đạo. Tất cả các giai cấp và tầng lớp nhân dân: công nhân, nông dân, bộ đội, trí thức, thanh niên, phụ nữ, phụ lão và các em nhỏ Hải Phòng đều nhận được sự chăm sóc ân cần của Người.

Tiện ích thông tin
QR Code | Nguồn tin
QR CODE: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Video cùng chuyên mục