Print Thứ Ba, 23/04/2019 11:32

Một sản phẩm của các cựu học sinh niên khoá 1992-1995 Trường PTTH Ngô Quyền thực hiện năm 2015, nhân dịp Kỷ niệm Ngày hội khóa 18 năm.

Tiện ích thông tin
QR Code | Nguồn tin
QR CODE: Bonnal – Bình Chuẩn – Ngô Quyền – Mãi mãi một Tình Yêu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Video cùng chuyên mục