Print Thứ Bảy, 08/01/2022 17:03 Gốc

Ngày 8/1, Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng có Văn bản số 82/SGTVT-QLVT chỉ đạo tạm dừng nhiều hoạt động vận tải khách nội tỉnh, liên tỉnh do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn chuyển biến sang cấp độ 4 (vùng đỏ) toàn thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Căn cứ Văn bản số 9884/UBND-VX ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Căn cứ Bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố công bố ngày 8/01/2022.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 8/01/2022 như sau:

1. Đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch

1.1. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh; tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh.

1.2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 4 (theo công bố của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng). Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn các địa phương nêu trên thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

1.3. Đối với địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 3 (theo công bố của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng): Hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch chỉ được hoạt động không quá 50% số phương tiện của đơn vị vận tải và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng đối với xe giường nằm).

2. Đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh

2.1. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tại Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Phía Bắc Hải Phòng cho đến khi có thông báo mới.

2.2. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tại Bến xe khách Vĩnh Niệm và Bến xe khách Đồ Sơn kể từ ngày 8/01/2022 cho đến khi có thông báo mới.

2.3. Hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh tại các bến xe khách còn lại trên địa bàn thành phố: Tiếp tục thực hiện theo nội dung Văn bản số 05/SGTVT-QLVT ngày 4/01/2022 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách niêm yết thông báo này tại các bến xe, khẩn trương thông báo cho các đơn vị vận tải và hành khách được biết nội dung nêu trên.

3.2. Các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tại thông báo này và các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên cập nhật thông tin đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng công bố hàng tuần) để chủ động điều chỉnh hoạt động vận tải cho phù hợp.

3.3. Đề nghị Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3.4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố phối hợp tuyên truyền nội dung văn bản này tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện.

3.5. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý vận tải kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng tạm dừng nhiều hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ kể từ ngày 8/01/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác