Print Thứ Hai, 11/11/2019 09:20

Theo thông tin từ Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố, tính đến hết tháng 9, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) đạt trên 2.875 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh, với 101.313 hộ dư nợ thông qua 2.727 tổ TK&VV tại 220 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, dư nợ cho vay qua Hội Phụ nữ đạt trên 1.344 tỷ đồng với 46.560 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Hội Nông dân đạt gần 833 tỷ đồng với 29.636 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Hội Cựu chiến binh đạt 460 tỷ đồng với 16.461 hộ vay vốn; dư nợ cho vay qua Đoàn thanh niên đạt 238 tỷ đồng với 8.561 hộ vay vốn. Cũng tính đến 30-9, nợ quá hạn là 5,670 tỷ đồng, chiếm 0,19%/tổng dư nợ ủy thác.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội đạt trên 2.875 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác