Print Thứ Năm, 19/09/2019 09:36

Ngày 09/9/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5724/TCHQ-TXNK bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Theo đó, kể từ ngày 10/9/2019, các ngân hàng triển khai thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 bao gồm:

Danh sách 26 ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 5724/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh sách 26 ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 24/7
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác