Print Chủ Nhật, 28/01/2024 15:20 Gốc

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản ủng hộ chủ trương thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời tại vùng nước cảng biển Hải Phòng.

Trước đó, Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị chấp thuận chủ trương thiết lập 7 điểm neo chuyển tải đường kính 900m tiếp nhận tàu đến 220.000 tấn và 4 điểm neo đậu chuyển tải đường kính 500m tiếp nhận tàu đến 120.000 tấn tại khu vực phía Nam đảo Cát Bà, thuộc vùng nước cảng biển Hải Phòng.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng hải VN đánh giá năng lực thông qua, cỡ tàu tiếp nhận, lượng hàng thông qua thực tế và lượng hàng theo dự báo của các bến cảng cứng tại vùng nước cảng biển Hải Phòng để làm rõ nhu cầu thiết lập điểm neo đậu chuyển tải tạm thời (Ảnh minh họa).

Để góp phần đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa khu vực cảng biển Hải Phòng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời điểm neo đậu chuyển tải tại khu vực phía Nam đảo Cát Bà, thuộc vùng nước cảng biển Hải Phòng.

Để có đầy đủ cơ sở chấp thuận chủ trương thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời điểm neo đậu chuyển tải tại khu vực phía Nam đảo Cát Bà, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng hải VN khẩn trương đánh giá năng lực thông qua, cỡ tàu tiếp nhận, lượng hàng thông qua thực tế và lượng hàng theo dự báo của các bến cảng cứng tại vùng nước cảng biển Hải Phòng để làm rõ nhu cầu thiết lập điểm neo đậu chuyển tải tạm thời.

Cục Hàng hải VN làm việc với nhà đầu tư để phân kỳ đầu tư thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời.

Đồng thời, đề xuất quy mô, số lượng, vị trí cụ thể các điểm neo đậu chuyển tải tạm thời theo phân kỳ đầu tư trên nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vùng nước cảng biển, đáp ứng hài hòa nhu cầu phát triển, thông qua hàng hóa giữa các bến cảng cứng và các điểm neo chuyển tải, cũng như chia sẻ lợi ích, nhu cầu khai thác, sử dụng vùng nước với các lĩnh vực khác như tài nguyên và môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân được giao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin đến Cục Hàng hải VN, và bổ sung làm rõ nhu cầu thiết lập, tổ chức khai thác có hiệu quả các điểm neo chuyển tải tạm thời.

Doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu, cân nhắc quy mô đầu tư điểm neo chuyển tải để khai thác hiệu quả, phù hợp với độ sâu tuyến luồng, cỡ tàu khai thác, nhu cầu chuyển tải hàng hóa.

Hiểu Đồng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bộ GTVT ủng hộ lập điểm neo đậu tạm tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác