Print Thứ Năm, 05/01/2023 15:45 Gốc

Sáng 5/1, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác Tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương giữa Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố với Ban Tuyên giáo 15 Quận, Huyện ủy thành phố năm 2022 và phương hướng phối hợp chỉ đạo năm 2023.

Các đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự dự Hội nghị.

Năm 2022, hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT thành phố được triển khai thực hiện có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, địa phương và đơn vị, nổi bật là: phối hợp chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, quan điểm quốc phòng-an ninh của Đảng, Nhà nước. Tham mưu với cấp ủy địa phương tổ chức tốt các đợt nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, 5, 6 (khóa XIII)…. Kịp thời thông tin, định hướng nhận thức tư tưởng và hành động cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trước các sự kiện chính trị trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, Quân đội, Quân khu và Thành phố, trong thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Với tinh thần chủ động, tích cực, đi trước, đón đầu, đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đông đảo cán bộ, nhân dân về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trong thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ của các địa phương, diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ của các sở, ngành; công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh cho các đối tượng…

Cùng với đó, duy trì hiệu quả nền nếp, chế độ thông tin hai chiều phối hợp chặt chẽ với các cấp, các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tặng hoa chúc mừng đơn vị bàn giao và nhận đăng cai Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất chương trình, nội dung phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương năm 2023 với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp”.

Theo đó, xác định làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai đồng bộ, toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo; góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng các quận, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ độiCụ Hồ” thời kỳ mới. Phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu, Thành ủy và Đảng ủy Quân sự thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch. Tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng và duy trì hoạt động của “Lực lượng 47“, nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp đấu tranh ngăn chặn; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Giữ vững ANCT, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để địa phương và thành phố phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững.

Văn Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác