Print Chủ Nhật, 07/07/2019 09:38

Từ đầu năm đến nay, tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn thành phố vẫn còn những diễn biến phức tạp, để ngăn chặn kịp thời, CATP thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC.

CATP đã quan tâm và chỉ đạo sát sao đối với công tác đảm bảo an toàn về PCCC trên địa bàn thành phố; tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo về công tác PCCC. CATP đã ban hành quy trình, quy định về nghiệp vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn, chỉ đạo các mặt nghiệp vụ, từ công tác tuyên truyền về PCCC, công tác điều tra cơ bản, hướng dẫn kiểm tra an toàn về công tác PCCC, công tác chữa cháy và CNCH.

Nhằm chấn chỉnh thiếu sót trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ của các đơn vị, địa phương, CATP đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC đối với các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư.

CATP đã chủ động, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các sở, ngành, đơn vị chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC, vận động người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật và chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan quản lý về đảm bảo an toàn PCCC tại nơi kinh doanh, sản xuất, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và tự xây dựng phương án thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Từ những đợt kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp thanh kiểm tra và xử lý đối với vi phạm về PCCC; đối với các cơ sở vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; đẩy mạnh và làm tốt phong trào “Toàn dân PCCC”…

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY: Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác