Print Thứ Hai, 18/04/2022 18:05 Gốc

CDC thành phố Hải Phòng thông tin tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tính từ 18h00 ngày 17/4/2022 đến 18h00 ngày 18/4/2022.

. Số ca nhiễm mới: 79 ca.

. Công bố khỏi trong ngày báo cáo: 256 ca.

. Hồi phục xuất viện: 322.675 ca.

. Đang điều trị: 1.193 ca.

. Bệnh nhân nặng/nguy kịch: 02 ca. Trong đó:

+ Nặng: oxy marsk: 01.

+ Nặng thở HFNC: 00.

+ Nặng: thở máy không xâm lấn: 00.

+ Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 01.

. Tử vong trong ngày: 0 ca.

. Tích lũy tử vong: 156 ca.

. Đến 18h ngày 18/4/2022, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện:

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 755 người.

. Tình hình xét nghiệm: Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 18/4/2022 đã lấy 979.337 mẫu xét nghiệm. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 18/4/2022 đã lấy 2.119.969 mẫu xét nghiệm. Trong ngày báo cáo lấy 78 mẫu.

. Tổng tích lũy mũi tiêm: 4.364.415 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 4.027.340 trong đó (Mũi 1: 1.522.316 = 105,53% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); Mũi 2: 1.470.877 = 99,91%; mũi nhắc lại: 465.631; Mũi bổ sung: 568.516).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 337.075 trong đó (Mũi 1 : 174.150 = 100%; Mũi 2: 162.925= 99,98%).

. Số tiêm trong ngày: 50 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 50 trong đó (Mũi 1: 0; Mũi 2: 9; Mũi nhắc lại: 0; Mũi bổ sung: 41).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 0 trong đó (Mũi 1: 0; Mũi 2: 0).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Phòng, ngày 18/4/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác