Print Thứ Tư, 16/03/2022 19:06 Gốc

CDC thành phố Hải Phòng thông tin tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tính từ 18h00 ngày 15/3/2022 đến 18h00 ngày 16/3/2022.

. Số ca nhiễm mới: 1.635 ca.

. Công bố khỏi trong ngày báo cáo: 4.485 ca.

. Hồi phục xuất viện: 285.534 ca.

. Đang điều trị: 22.653 ca.

. Bệnh nhân nặng/nguy kịch: 97 ca. Trong đó:

+ Nặng: oxy marsk: 55.

+ Nặng thở HFNC: 12.

+ Nặng: thở máy không xâm lấn: 02.

+ Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 27.

. Tử vong trong ngày: 0 ca.

. Tích lũy tử vong: 155 ca.

. Đến 18h ngày 16/03/2022, số cơ sở cách ly y tế trên toàn thành phố đang thực hiện:

+ Tại các cơ sở cách ly tập trung: 489 người.

+ Tại các khách sạn: 193 người.

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 28.172 người.

. Tình hình xét nghiệm: Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 16/03/2022 đã lấy 967.273 mẫu xét nghiệm. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 16/03/2022 đã lấy 2.119.969 mẫu xét nghiệm. Trong ngày báo cáo lấy 1.796 mẫu.

. Tổng tích lũy mũi tiêm: 4.301.074 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 3.954.787 trong đó (Mũi 1: 1.519.842 = 105,36% (bao gồm cả người ngoại tỉnh); Mũi 2: 1.465.764 = 99,91%; mũi nhắc lại: 397.023; Mũi bổ sung: 572.158).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 346.287 trong đó (Mũi 1 : 174.013 = 100%; Mũi 2: 172.274= 99,98%).

. Số tiêm trong ngày: 13.440 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 13.348 trong đó (Mũi 1: 639; Mũi 2: 2.063; Mũi nhắc lại: 7.064; Mũi bổ sung: 3.582).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 92 trong đó (Mũi 1: 3; Mũi 2: 89).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Phòng, ngày 16/3/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác