Print Thứ Hai, 13/06/2022 16:45 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố tại các Công văn số 3159-CV/VPTU ngày 24/5/2022 và Công văn số 3712/UBND-XD5 ngày 01/6/2022 về nhu cầu tuyển dụng, đào tạo lao động cho các doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động, đáp ứng yêu cầu về lao động của các doanh nghiệp; đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng đủ lao động ổn định sản xuất kinh doanh. Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chi tiết nhu cầu tuyển dụng xem chi tiết tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng (tính đến 9/6/2022).

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng (tính đến 9/6/2022).

2. Tải file: Chi tiết nhu cầu tuyển dụng (tính đến 9/6/2022).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác