Print Thứ Ba, 29/09/2020 09:32 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn Hải Phòng tham mưu với UBND thành phố dự kiến điều kiện, tiêu chuẩn và hướng dẫn nộp hồ sơ xét duyệt học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020, cụ thể:

1. Đối tượng biểu dương:

1.1. Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế (có văn bản cử tham dự các kỳ thi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công nhận kết quả các kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo); giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2019-2020, cụ thể:

– Học sinh đạt giải trong các kỳ thi Olympic Quốc tế các môn văn hóa (có văn bản cử tham dự kỳ thi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công nhận kết quả kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Học sinh đạt giải trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế (có văn bản cử tham dự kỳ thi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công nhận kết quả kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Học sinh đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia;

– Học sinh đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong các kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia.

Lãnh đạo thành phố trao thưởng tại Lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019.

1.2. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2019-2020 các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2019-2020 các trường đại học, học viện trong cả nước, cụ thể:

– Sinh viên đạt thủ khoa xuất sắc tiêu biểu có hộ khẩu tại thành phố Hải Phòng hiện đang học tại các trường Đại học, Học viên trên toàn quốc và đạt điểm trung bình toàn khóa từ 8,5 trở lên (tính theo thang điểm 10);

– Sinh viên đạt thủ khoa xuất sắc tiêu biểu có hộ khẩu ngoài thành phố Hải Phòng (hộ khẩu các tỉnh, thành phố khác) hiện đang học tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng và đạt điểm trung bình toàn khóa từ 8,5 trở lên (tính theo thang điểm 10).

1.3. Học sinh Hải Phòng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt điểm cao và đỗ vào các trường đại học, học viện trên cả nước đúng tổ hợp đạt điểm cao, cụ thể:

Học sinh Hải Phòng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt tổng điểm 3 môn thi (nằm trong các môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo tổ hợp xét tuyển của các trường Đại học, Học viện, điểm chưa nhân hệ số) đạt từ 27,00 điểm trở lên và đỗ vào một trong các trường Đại học, Học viện (đúng tổ hợp đạt điểm cao) trong toàn quốc.

(Lưu ý: Chỉ số trong tiêu chí này chỉ là chỉ số để được tiếp nhận hồ sơ xét duyệt; Hội đồng xét duyệt của thành phố sẽ căn cứ số lượng học sinh đạt điểm cao để cân đối quyết định mức điểm khen để trình UBND thành phố quyết định khen thưởng).

2. Hồ sơ gồm:

2.1. Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế; giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2019-2020:

Căn cứ danh sách đạt giải Quốc tế, Quốc gia, thi Khoa học kỹ thuật toàn quốc năm học 2019-2020, trường THPT Chuyên Trần Phú, các trường THPT và các đơn vị có học sinh đạt giải lập danh sách, thu hồ sơ, có số điện thoại, địa chỉ liên lạc của từng học sinh.

2.2. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2019-2020 các trường đại học trên địa bàn thành phố và sinh viên người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên năm học 2019-2020 các trường đại học, học viện trong cả nước, hồ sơ gồm:

– Giấy xác nhận thủ khoa xuất sắc tiêu biểu của trường Đại học, Học viện nơi sinh viên đang học (bản dấu đỏ);

– Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);

– Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước (phô tô công chứng);

– Bảng điểm tốt nghiệp đại học / học viện (phô tô công chứng);

– Tờ ghi địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

2.3. Học sinh Hải Phòng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt điểm cao và đỗ vào các trường đại học, học viện trên cả nước đúng tổ hợp đạt điểm cao, hồ sơ gồm:

– Giấy chứng nhận kết quả thi của kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học (phô tô công chứng);

– Giấy báo trúng tuyển đại học / học viện (đúng tổ hợp đạt điểm cao) (bản phô tô công chứng);

– Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);

– Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước (phô tô công chứng);

– Tờ ghi địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

3. Hình thức xét duyệt:

Trên cơ sở hồ sơ, hội đồng xét duyệt sẽ duyệt lấy từ cao xuống thấp theo số lượng (Hội đồng xét duyệt của thành phố quyết định). Sau khi có danh sách chính thức, Ban tổ chức chương trình Lễ biểu dương sẽ có giấy mời học sinh, sinh viên và phụ huynh theo danh sách đã được duyệt để tham dự Lễ biểu dương.

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp tại Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, số 36 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Thời gian: Nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 5/10/2020 (Sau thời hạn trên Hội đồng không tiếp nhận hồ sơ). Người nhận: Ông Nguyễn Anh Thuấn, Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Điện thoại: 0912.282.494.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác