Print Thứ Năm, 14/03/2024 09:40 Gốc

Sáng 14/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến thảo luận về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. 

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Y khoa Quốc gia có nhiệm vụ xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; tham gia giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về y tế và theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật: xây dựng và thử nghiệm Bộ ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng tiêu chuẩn của cơ sở tổ chức đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về đánh giá năng lực hành nghề…

Nhằm cụ thể hóa các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, pháp luật của Nhà nước về Hội đồng Y khoa Quốc gia; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế, Bộ Y tế xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 6/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo dự thảo, Hội đồng Y khoa Quốc gia có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các tổ chức xã hội – nghề nghiệp về khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; ban hành bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; chủ trì tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, khiếu nại hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế cũng đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia theo các quy định mới.

Hồng Nhung

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia theo các quy định mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác