Print Thứ Ba, 25/06/2024 15:45 Gốc

Theo thông tin mới nhất từ quận Đồ Sơn, 27/27 trường hợp vi phạm đất đai tại khu II (Khu 203) thuộc phường Vạn Hương đã đồng thuận tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm.

Thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị khu du lịch theo Thông báo Kết luận số 360, ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố, UBND quận Đồ Sơn đã rà soát hiện trạng và hồ sơ sử dụng đất của 27 cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Các trường hợp vi phạm tại khu II (khu 203, phường Vạn Hương) tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất vi phạm.

Theo bản đồ đo đạc năm 1990 và sổ mục kê ruộng đất kèm theo: Tại thời điểm đo đạc bản đồ, toàn bộ diện tích mà 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ đang sử dụng tại địa điểm nêu trên là bãi đá, đất có mặt nước ven biển, do UBND phường Vạn Hương quản lý.

Các trường hợp vi phạm tại khu II (khu 203, phường Vạn Hương) tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất vi phạm.

Do vậy, quận Đồ Sơn đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hành vi phạm: chiếm đất nông nghiệp không phải là đát trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị.

Đồng thời, quận ra Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc đối tượng vi phạm phải di dời tài sản; tháo dỡ hoặc phá dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất vi phạm, và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc trả lại đất đã lấn chiếm theo quy định.

Các trường hợp vi phạm tại khu II (khu 203, phường Vạn Hương) tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất vi phạm.

Trước đó, như Chuyên đề An ninh Hải Phòng đã đưa tin, theo Kế hoạch, quận Đồ Sơn sẽ tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 27 trường hợp vi phạm tại khu II (Khu 203) thuộc phường Vạn Hương vào sáng ngày 26/6.

Tuy nhiên, qua quá trình tuyên truyền, vận động, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị quận Đồ Sơn, đến nay, 27/27 trường hợp vi phạm đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc trên đất vi phạm, trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý theo quy định.

LIÊM ĐOÀN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn: 27 trường hợp vi phạm đất đai đồng thuận tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác