Print Thứ Năm, 21/04/2022 16:50 Gốc

Hội đồng nhân dân huyện An Dương đã Quyết nghị tại Kỳ họp thứ 07 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 về chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Lê Thiện, huyện An Dương” với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông của xã Lê Thiện nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chí về giao thông theo quy định tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường, cảnh quan của địa phương, xây dựng xã Lê Thiện thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023xây dựng đơn vị hành chính phường thuộc quận An Dương trước năm 2025.

2. Quy mô đầu tư:

a) Nâng cấp đường đường trục chính từ trung tâm đến trung tâm các thôn và đường liên thôn (loại mặt đường rộng 7m):

* Tuyến 1: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL5 qua UBND xã đến ngã 4 Nhà văn hóa thôn Cữ với chiều dài tuyến L = 1.762,3m, quy mô bề rộng nền đường Bn=10m.

. Mặt đường bê tông nhựa aphalt Bm=7m, kết cấu áo đường cấp cao A1; Dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường đoạn qua khu dân cư thiết kế Bhè = 2×1,5m: (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông), độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường; hè đường đoạn không có dân cư thiết kế bó vỉa hai bên, đắp lề đất rộng 1,5m.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua khu dân cư, hình thức cống D500 kết hợp ga thu chạy dọc hai bên tuyến đường.

. Lắp hệ thống điện chiếu sáng 1 bên khu dân cư (cột thép mạ kẽm cao 7m, 33 cột/1km, bóng đèn cao áp Led).

. Cây xanh, trồng cây hoa hai bên đường.

* Tuyến 2: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL5 (Trạm thu phí) đến ngã 3 lối rẽ vào chùa thôn Cữ với chiều dài tuyến L = 2.939,98m, quy mô bề rộng nền đường Bn=10m.

. Mặt đường bê tông nhựa aphalt Bm=7m, kết cấu áo đường cấp cao A1; Dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường đoạn qua khu dân cư thiết kế Bhè = 2×1,5m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); Độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường; hè đường đoạn không có dân cư thiết kế bó vỉa hai bên, đắp lề đất.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua khu dân cư, hình thức cống D500 kết hợp ga thu chạy dọc hai bên tuyến đường.

. Lắp hệ thống điện chiếu sáng 1 bên khu dân cư (cột thép mạ kẽm cao 7m, 33 cột/1km, bóng đèn cao áp Led).

. Cây xanh, trồng cây hoa hai bên đường.

* Tuyến 3: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Đình Dụ Nghĩa đến Ga Dụ Nghĩa với chiều dài tuyến L = 731,2m, quy mô bề rộng nền đường Bn=10m.

. Mặt đường bê tông nhựa aphalt Bm=7m, kết cấu áo đường cấp cao A1; Dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường đoạn qua khu dân cư thiết kế Bhè = 2×1,5m: (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); Độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường; hè đường đoạn không có dân cư thiết kế bó vỉa hai bên, đắp lề đất rộng 1,5m.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua khu dân cư, hình thức cống D500 kết hợp ga thu chạy dọc hai bên tuyến đường.

. Lắp hệ thống điện chiếu sáng 1 bên khu dân cư (cột thép mạ kẽm cao 7m, 33 cột/1km, bóng đèn cao áp Led).

. Cây xanh, trồng cây hoa hai bên đường.

b) Đường trục thôn (loại mặt đường rộng 5,5m):

* Tuyến 4: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ nhà bà Thiệt (thôn Kim Sơn) đến QL5 (thôn Kim Sơn) với chiều dài tuyến L = 626,38m, quy mô bề rộng nền đường Bn=7,5m.

. Mặt đường bê tông nhựa aphalt 5,5m; kết cấu áo đường cấp cao A1; Dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường đoạn qua khu dân cư thiết kế Bhè = 2×1,0m: (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); Độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường; hè đường đoạn không có dân cư thiết kế bó vỉa hai bên, đắp lề đất.

. Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua khu dân cư, hình thức cống D500 kết hợp ga thu chạy dọc hai bên tuyến đường.

. Lắp hệ thống điện chiếu sáng 1 bên khu dân cư (cột thép mạ kẽm cao 6m, 33 cột/1km, bóng đèn cao áp Led).

. Cây xanh, trồng cây hoa hai bên đường.

* Tuyến 5: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường trục liên xã Lê Thiện-Tân Tiến đến đường trục thôn Dụ Nghĩa với chiều dài tuyến L = 482,61m, quy mô bề rộng nền đường Bn=7,5m.

. Mặt đường bê tông nhựa aphalt 5,5m; kết cấu áo đường cấp cao A1; Dốc ngang 2 mái i=2%.

. Bề rộng hè đường đoạn qua khu dân cư thiết kế Bhè = 2×1,0m (Lát gạch lát Teraro, lắp đặt bó vỉa bê tông); Độ dốc i=1,5% dốc về phía mặt đường; hè đường đoạn không có dân cư thiết kế bó vỉa hai bên, đắp lề đất.

. Sơn kẻ đường bang sơn dẻo nhiệt phản quang.

. Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn qua khu dân cư, hình thức cống D500 kết hợp ga thu chạy dọc hai bên tuyến đường.

. Lắp hệ thống điện chiếu sáng 1 bên khu dân cư (cột thép mạ kẽm cao 6m, 33 cột/1km, bóng đèn cao áp Led).

. Cây xanh, trồng cây hoa hai bên đường.

c) Điện ngõ xóm: Lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng ngõ xóm, với tổng chiều dài 8.350m trên cột thép cao 6m, 33m/01cột, dây điện dùng cáp treo.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư: 134.169.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tư tỷ một trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn./.)

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố và ngân sách huyện.

6. Cơ cấu nguồn vốn:

. Ngân sách thành phố: 121.000.000.000 đồng.

. Ngân sách huyện An Dương: 13.169.000.000 đồng.

7. Địa điểm thực hiện: Xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

9. Tiến độ thực hiện:

. Chuẩn bị đầu tư: Quý II năm 2022.

. Phê duyệt kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công và thi công từ Quý II/2022 đến năm 2023.

. Hoàn thành, bàn giao dự án đưa vào sử dụng; quyết toán vốn đầu tư xây dựng: Năm 2023.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Lê Thiện, huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác