Print Thứ Năm, 05/09/2019 09:55

Ngày 30-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3920/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên. Theo đó, để chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên hiện nay, các cơ sở không tổ chức các cơ sở trực thuộc trung tâm dưới dạng chi nhánh, phân hiệu.

Không mở chi nhánh trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cũng theo công văn, cơ quan quản lý tiến hành xử lý những sai phạm trong việc tổ chức hoạt động, liên kết đào tạo, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Các tỉnh, thành phố công khai danh sách các trung tâm được phép hoạt động hoặc bị xử lý vi phạm trên trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, cập nhật các trung tâm mới và xóa tên trung tâm đã chấm dứt hoạt động.

Các địa phương cần tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học đến học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục đại học để tổ chức hội thảo, hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm, nguồn học liệu, đặc biệt là nguồn học liệu điện tử miễn phí; từng bước phổ cập ngoại ngữ, tin học đến mọi người dân. Đặc biệt, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia hoạt động thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học…

Văn bản 3920/BGDĐT-GDTX ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT
Văn bản 3920/BGDĐT-GDTX ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT

Nguồn. Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Không mở chi nhánh, phân hiệu trung tâm ngoại ngữ, tin học
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác