Print Thứ Ba, 05/01/2021 19:00 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Hải Phòng năm 2020-2021.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm sáng tạo vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Qua cuộc thi sẽ lựa chọn các giải pháp kỹ thuật xuất sắc tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.

Các sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng thành phố.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức tuyên truyền và phát động Cuộc thi; tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng; tổ chức Triển lãm và phát động Cuộc thi năm 2022-2023 và Lễ Tống kết trao giải thưởng; xét chọn công trình, giải pháp và tổ chức đoàn tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17.

UBND thành phố giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố-Cơ quan thường trực Cuộc thi tham mưu cho UBND thành phố ban hành các Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi; chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc thi; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai tổ chức Cuộc thi; tổ chức xét chọn các mô hình, sản phẩm gửi dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 và các giải thưởng khác (nếu có). Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp, hướng dẫn Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức thực hiện Cuộc thi theo quy định hiện hành; tham mưu cho Ban Tổ chức các mô hình, sản phẩm cần được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hướng dẫn người dự thi làm thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng (nếu tác giả có yêu cầu). Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên công tác trong ngành về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh hoàn thành các mô hình, sản phẩm và hồ sơ dự thi…

Phương Trang

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác