Print Thứ Tư, 25/03/2020 10:50 Gốc

Nhằm tăng cường kiếm soát dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã có chỉ đạo:

1. Dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.

2. Trong thời gian từ ngày 25/3/2020 đến 31/3/2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố hạn chế tới mức thấp nhất các hội nghị, cuộc họp về chuyên môn để tập trung cao cho công tác, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hải Phòng: Dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người từ ngày 25/3/2020 đến hết tháng 3/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác