Print Thứ Năm, 18/07/2019 16:44

6 tháng qua, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của thành phố ước đạt 7.929,8 tỷ đồng, tăng 0,17% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 52,2% KH năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 5.540,4 tỷ đồng, đạt 52,8% KH năm; sản xuất lâm nghiệp ước đạt 14,2 tỷ đồng, đạt 43,43% KH năm. Đáng chú ý, giá trị sản xuất thủy sản đạt 2.375,2 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt gần 85 nghìn tấn

Cụ thể, trong lĩnh vực trồng trọt, toàn thành phố gieo trồng 47.515,9 ha cây hàng năm vụ Đông Xuân. Trong đó, có 32.604 ha diện tích lúa vụ Xuân, năng suất ước đạt 69,65 tạ/ha, bằng 99,34% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 227.087 tấn, bằng 94,61%… Diện tích cây lâu năm đạt 7.756,4 ha, tăng 0,74%, trong đó, cây ăn quả đạt 6.411,4 ha, tăng 1,01% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, mặc dù dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, diễn biến phức tạp nhưng đàn gia cầm, các loại gia súc khác như: trâu, bò vẫn duy trì, phát triển ổn định. Đàn gia cầm đạt trên 8.101 nghìn con, tăng 11,24% so với cùng kỳ; đàn trâu đạt 4.930 con, bằng  92,5%; đàn bò 12.355 con, bằng 93,24%; đàn lợn 145.108 con, bằng 35,1%.

Do tác động xấu của dịch tả lợn Châu Phi, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm đạt 46,95 nghìn tấn, giảm 20,18% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, thịt lợn đạt 16,63 nghìn tấn, giảm 49,34%; thịt gia cầm 28,06 nghìn tấn, tăng 19,81%…

Trong 6 tháng, toàn thành phố có 12.524,9 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt gần 85 nghìn tấn, tăng 3,16%  so với cùng kỳ…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Giá trị sản xuất thủy sản tăng 7,4%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác