Print Thứ Sáu, 19/01/2024 17:00 Gốc

Trước thời điểm Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy rút toàn bộ phần vốn vào quý II/2024, CTCP Đóng tàu Sông Cấm vẫn “sống khỏe”, lợi nhuận tăng trưởng 55%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, CTCP Đóng tàu sông Cấm (UPCoM: SCY) có doanh thu thuần quý IV/2023 đạt 112 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Do giá vốn hàng bán có mức tăng cao hơn nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp “đi lùi” 13%, đạt 18,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận giảm từ 21% xuống còn 16%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính hầu như không có sự biến động, duy trì ở mức trên 11 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh 57% với trên 30 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng tăng gấp đôi khoản chi phí quản lý doanh nghiệp với trên 45 tỷ đồng.

Khấu trừ các loại chi phí, quý cuối cùng của năm 2023, doanh nghiệp đóng tàu này ghi nhận 15 tỷ đồng lãi trước thuế, 9 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 53% và 64% so với cùng kỳ năm 2022.

Dù vậy, do kết quả kinh doanh tích cực trong các tháng đầu năm, lũy kế năm 2023, doanh nghiệp này vẫn ghi nhận doanh thu đạt gần 1.013 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 88 tỷ đồng, tăng 63%. Lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2022.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Đóng tàu sông Cấm đạt 1.474 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 10%, còn 170 tỷ đồng, trong khi đó đầu tư tài chính ngắn hạn tăng thêm 78% lên hơn 387 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp này cũng giảm mạnh 35%, xuống còn gần 343 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả hơn 578 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm, trong đó chiếm một nửa là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn với hơn 288 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này tiếp tục duy trì việc không vay nợ tài chính.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này biến động không quá lớn so với đầu năm, với 896 tỷ đồng, trong đó có trên 123 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và trên 39 tỷ đồng dành cho quỹ đầu tư phát triển.

CTCP Đóng tàu Sông Cấm là công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), với việc công ty mẹ nắm giữ trên 90% vốn góp chủ sở hữu.

Cuối tháng 12/2023, Chính phủ thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện chủ trương xử lý đối với SBIC theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Bộ Chính trị trong việc xử lý với doanh nghiệp này.

Cụ thể, việc xử lý theo hướng phá sản đối với công ty mẹ – SBIC và 7 công ty con, bao gồm các Công ty TNHH MTV Đóng tàu: Hạ Long, Phà Rừng, Bạch Đằng, Thịnh Long, Cam Ranh; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn.

Đối với, Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm, sẽ xử lý theo hướng thu hồi phần vốn của công ty mẹ. Đây là doanh nghiệp duy nhất thuộc SBIC không thuộc diện xử lý phá sản. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II/2024.

Lê Mạnh Quốc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đóng tàu sông Cấm đạt doanh thu nghìn tỷ trước thềm công ty mẹ rút vốn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác