Print Thứ Hai, 01/08/2022 16:00 Gốc

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống tổ chức dịch vụ thu theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Lộc, Quyền Giám đốc BHXH thành phố chủ trì hội nghị.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện đã triển khai thực hiện các thủ tục chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với các đại lý thu trên phạm vi toàn thành phố, thu hồi biên lai thu tiền, biển hiệu, thẻ nhân viên đại lý thu, đồng thời gửi Thư mời đến các tổ chức dịch vụ trên địa bàn về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT.

Cán bộ công chức BHXH thành phố ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tính đến ngày 27/7/2022, BHXH thành phố Hải Phòng đã tổ chức ký Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với 12 tổ chức dịch vụ trên địa bàn thành phố với tổng số 283 điểm thu và 1.040 nhân viên thu; Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các tổ chức dịch vụ ký hợp đồng ủy quyền thu để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Cán bộ công chức BHXH thành phố tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022, trong thời gian tới các tổ chức dịch vụ thu tiếp tục rà soát, kiện toàn, mở rộng các điểm thu đến địa bàn các xã, phường, thị trấn; đồng thời, lựa chọn những nhân viên thu có tinh thần trách nhiệm với công việc, am hiểu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, nhiệt tình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cùng với đó, các tổ chức dịch vụ thu chủ động tuyên truyền, bám sát địa bàn, nắm rõ và xác định từng đối tượng, để tổ chức các hội nghị khách hàng, các buổi tuyên truyền theo nhóm nhỏ đến từng người dân, vận động người dân tham gia mới BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo tháng, quý, năm cho từng nhân viên thu, từng điểm thu quận, huyện, xã phường, thị trấn trên cơ sở chỉ tiêu phát triển người tham gia của BHXH Thành phố giao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả hoạt động thu BHXH, BHYT của các tổ chức dịch vụ.

Phối hợp BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện, các tổ chức, đơn vị triển khai các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm thu, các nhân viên thu trên địa bàn toàn thành phố trong việc chấp hành các quy định về treo biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức dịch vụ, nhằm chấn chỉnh và kịp thời phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ .

Thái Bình

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy nhanh tiến độ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống tổ chức dịch vụ thu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác