Print Thứ Hai, 15/06/2020 18:31 Gốc

Sau thời điểm bốc thăm nhận căn hộ tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền lần 1 (ngày 13/5/2020), có nhiều thông tin trên mạng internet rao bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Để tránh tình trạng lừa đảo, trục lợi chính sách, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND quận Ngô Quyền và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng có văn bản gửi Đài PTTH Hải Phòng và các cơ quan truyền thông, báo chí để thông tin rộng rãi về nguyên tắc bố trí các hộ dân về chung cư HH4, quận Ngô Quyền và việc các hộ dân sau khi nhận nhà không được mua bán, chuyển nhượng, chuyển dịch trái quy định của pháp luật hiện hành hoặc cho thuê lại, cho người khác mượn, ở nhờ dưới bất cứ hình thức nào theo đúng nội dung cam kết khi bốc thăm nhận căn hộ.

UBND thành phố giao:

* UBND quận Ngô Quyền thông báo cho các hộ dân thuộc đối tượng được xem xét, bố trí về chung cư HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền về các nội dung phải cam kết khi nhận căn hộ, hoàn thành trước ngày 12/6/2020.

* Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng phối hợp cùng UBND quận Ngô Quyền quản lý chặt chẽ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố xử lý các trường hợp vi phạm.


Ngày 12/6/2020, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2742/SXD-QLN về việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình. Theo đó, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Mục 1 công văn số 3757/UBND-XD ngày 8/6/2020, Sở Xây dựng đề nghị Đài PTTH Hải Phòng và các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin rộng rãi đến quần chúng nhân dân:

Nguyên tắc bố trí các hộ dân về chung cư HH4 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

– Đối tượng được bố trí, sắp xếp về chung cư HH4 Đồng Quốc Bình (Đợt 1): Bao gồm các hộ đã ở tại 14 chung cư cũ Đồng Quốc Bình (gồm Đ1, Đ3, Đ5, Đ7, Đ9, Đ11, Đ13, Đ15, Đ17, Đ19, Đ21, Đ23, Đ25, Đ27) có hồ sơ pháp lý đầy đủ, được bố trí tạm cư theo quy định, cụ thể như sau:

(1) Các hộ đã có hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư cũ.

(2) Các hộ thuộc diện bàn giao nhà từ các cơ quan, đơn vị tự quản sang ngành Xây dựng quản lý nhưng chưa ký hợp đồng thuê nhà.

(3) Các hộ đã có quyết định thanh lý nhà của các cơ quan, đơn vị.

(4) Các hộ đã sử dụng thực tế nhà ở tại chung cư cũ đã nhận chuyển nhượng quyền thuê hợp pháp nhà từ các hộ có hợp đồng thuê nhà gốc hoặc các hộ thuộc diện bàn giao nhà từ các cơ quan, đơn vị tự quản sang ngành Xây dựng quản lý trước ngày 9/03/2017 (Ngày Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch cải tạo nhà chung cư cũ).

(5) Các hộ mua hợp pháp nhà từ các hộ có Quyết định thanh lý nhà trước ngày Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch cải tạo nhà chung cư cũ (09/03/2017).

(6) Các hộ đa mua hợp pháp một phần diện tích được chia tách từ các hộ có Quyết định thanh lý nhà trước ngày 09/03/2017 (Ngày Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch cải tạo nhà chung cư cũ).

Nguyên tắc bố trí, sắp xếp:

(1) Các hộ đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho thuê nhà Đợt 1 được chia thành 03 nhóm và tổ chức bốc thăm theo từng nhóm như sau:

+ Nhóm đối tượng A: Bố trí vào các căn hộ tại chung cư HH4 có diện tích lớn nhất 54,89m²; bao gồm:

* Các hộ tầng 1, có diện tích nhà ở cũ từ 28m² trở lên

* Các hộ từ tầng 2 đến tầng 5 có diện tích nhà ở cũ từ 40m² trở lên

+ Nhóm đối tượng B: Bố trí vào các căn hộ góc tại chung cư HH4 có diện tích 47,49m²; bao gồm:

* Các hộ tầng 1 có diện tích nhà ở cũ từ 25m² đến nhỏ hơn 28m².

* Các hộ từ tầng 2 đến tầng 5 có diện tích nhà ở cũ từ 31m² đến nhỏ hơn 40m².

+ Nhóm đối tượng C: Bố trí vào các căn hộ còn lại tại chung cư HH4 có diện tích từ 47,21m² ÷ 49,13m²; bao gồm:

* Các hộ tầng 1, có diện tích nhà ở cũ nhỏ hơn 25m².

* Các hộ từ tầng 2 đến tầng 5 có diện tích nhà ở cũ nhỏ hơn 31m².

(2) Các hộ gia đình người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận được ưu tiên bốc thăm ở nhóm cao hơn một bậc so với nhóm được xếp căn cứ theo diện tích và vị trí tầng nhà ở cũ (Từ nhóm C chuyển lên nhóm B; từ nhóm B chuyển lên nhóm A).

(3) Giá thuê, giá thuê mua (nếu có), giá bán (nếu có) thực hiện theo Quyết định của UBND thành phố và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Các cam kết của các hộ dân khi bốc thăm nhận căn hộ tại chung cư HH4 Đồng Quốc Bình theo Bản cam kết của hộ dân có xác nhận của UBND phường Đồng Quốc Bình:

– Cam kết quản lý và sử dụng nhà thuê thuộc sở hữu Nhà nước đúng mục đích, công năng theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng nhà chung cư.

– Cam kết không tự ý phân chia, mua bán một phần căn hộ hoặc một phần của phần sở hữu riêng (nếu có) trong nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước vi phạm quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

– Cam kết không sử dụng hoặc cho người khác sử dụng khu vực sở hữu riêng của nhà thuê thuộc sở hữu Nhà nước tại chung cư trái với mục đích quy định như làm trụ sở công ty, kinh doanh…

– Cam kết không tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích, các thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư.

– Cam kết chấp hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính: giá thuê, giá thuê mua (nếu có); giá bán (nếu có) theo Quyết định của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố.

– Cam kết không mua bán, chuyển nhượng, chuyển dịch trái quy định của Pháp luật hiện hành hoặc cho thuê lại, cho người khác mượn, ở nhờ dưới bất kỳ hình thức nào.

– Cam kết không được tự ý chuyển đổi công năng, mục đích phần diện tích sử dụng riêng (nếu có), sở hữu riêng (nếu có) theo thiết kế (Xây tường ngăn lên mặt sàn, di chuyển trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với phần sở hữu chung, đục phá căn hộ, cơi nới dưới mọi hình thức).

– Cam kết bàn giao nhà tạm cư thuộc sở hữu Nhà nước (nếu có) hoàn toàn trống với đầy đủ trạng thiết bị (như khi nhận bàn giao căn hộ) cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý theo quy định; đối với các hộ nhận tiền tạm cư cam kết có trách nhiệm thanh toán số tiền về trước thời hạn tạm cư (nếu có).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chung cư HH4 Đồng Quốc Bình: Người dân không được mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, mượn lại dưới bất kỳ hình thức nào
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác