Print Thứ Sáu, 11/02/2022 21:32 Gốc

Ngày 11/2, UBND thành phố ban hành văn bản số 870/UBND-VX về việc chấn chỉnh hoạt động của Trạm Y tế lưu động trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản UBND thành phố nêu rõ hiện nay có hiện tượng nhiều bệnh nhân F0 điều trị tại nhà chưa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời hoặc liên hệ với Trạm Y tế lưu động gặp khó khăn. Theo đó, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 39/TB-UBND ngày 28/01/2022 của UBND thành phố; chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận và xử lý thông tin người dân của các Trạm Y tế lưu động trên địa bàn, đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất theo quy định phòng, chống dịch.

2. UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì, cùng Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Trạm Y tế lưu động; khẩn trương giải quyết cụ thể hoặc đề xuất giải quyết các vướng mắc.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chấn chỉnh hoạt động của Trạm Y tế lưu động trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác