Print Thứ Ba, 18/01/2022 14:31 Gốc

Sáng 18/1, tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Tới dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Dân vận Trung ương.

Theo báo cáo, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước.

Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, để tạo nên sức mạnh tổng thể của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở.

Tập trung chỉ đạo xây dựng 03 Đề án và 01 Chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định: Trình Bộ Chính trị cho ý kiến ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam. Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Trình Ban Bí thư ban hành văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trình Ban Bí thư cho ý kiến, ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.

Đ/c Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận như: việc phối hợp xây dựng và thực hiện hiệu quả các thể chế, quy chế phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa MTTQ và các cơ quan, ban, ngành của địa phương nhằm tạo lập cơ chế phối hợp, triển khai hiệu quả, nhịp nhàng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh Ủy ban MTTQ các cấp chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương. Với chủ đề công tác năm 2022 là “Đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả“. Cùng với việc thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2022, kết quả năm 2022 sẽ tạo tiền đề, động lực cần thiết, quan trọng, có tính chất quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. MTTQ các cấp đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu để sử dụng hợp lý, an toàn các kênh thông tin thông qua mạng xã hội, đường dây nóng để có thể truyền tải, tiếp cận được đông đảo và kịp thời các tầng lớp Nhân dân. Kiên trì, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện.

Nguyễn Hải. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác