Print Thứ Hai, 21/02/2022 20:15 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố quyết định:

. Tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho Trung tâm Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 02 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021, gồm: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

. Tặng Bằng khen của Chủ tịch của UBND thành phố cho 01 tập thể và 03 cá nhân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2020 đến năm 2021, gồm:

1. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông;

2. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Thanh tra viên, Thanh tra Sở;

3. Ông Nguyễn Vũ Long, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông;

4. Ông Nguyễn Đông Huy, Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật và An toàn thông tin, Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND thành phố tặng Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác