Print Thứ Ba, 04/10/2022 18:25 Gốc

Ngày 4/10, sau khi nhận được phản ánh về việc cha mẹ học sinh Trường mẫu giáo Mầm non 1 (quận Hồng Bàng) phải “tự nguyện” đóng góp quỹ lớp tới 1,8 triệu đồng/kỳ, UBND quận có công văn yêu cầu Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Mầm non 1 báo cáo tình hình thu chi đầu năm học 2022-2023 của nhà trường, đồng thời giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin về việc triển khai thu đầu năm tại trường.

Kết quả kiểm tra xác minh của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn và báo cáo của Trường mẫu giáo Mầm non 1 cho thấy: Trước khi họp cha mẹ học sinh các lớp, nhà trường họp thống nhất chủ trương về thực hiện thu chi trong năm học 2022-2023, trong đó có việc triển khai vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo tinh thần của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội dung liên quan đến đồ dùng học phẩm cho học sinh sử dụng trong năm học 2022-2023 để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Theo đó, nhà trường quán triệt tới Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của lớp trong năm học, yêu cầu thông báo đến toàn thể cha mẹ học sinh và vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, không quá 500.000 đồng/trẻ/kỳ (không vận động các cháu có hoàn cảnh khó khăn).

Về đồ dùng học phẩm nhà trường tổng hợp, công khai danh mục tới cha mẹ học sinh, đề nghị cha mẹ học sinh đóng góp hiện vật để sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh một số lớp vận động cha mẹ học sinh ủng hộ hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động của lớp để nâng cao chất lượng các hoạt động và tăng cường cho trẻ đi trải nghiệm, dẫn đến việc vận động lên đến 1,5 triệu đồng/trẻ/kỳ (vượt quá mức nhà trường quán triệt). Cùng với khoản kinh phí này là cha mẹ học sinh nộp thêm 300.000 đồng đề nghị cô giáo mua hộ đồ dùng học phẩm theo danh mục để phục vụ học tập ở lớp (do cha mẹ học sinh đề xuất tập trung nhờ cô mua hộ cho đồng bộ thống nhất); khoản này được quyết toán tại cuộc họp phụ huynh cuối kỳ 1.

Qua kiểm tra, UBND quận chỉ đạo: Yêu cầu Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Mầm non 1 chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp thực hiện nghiêm túc việc vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoàn trả phần kinh phí vận động không đúng tinh thần chỉ đạo của nhà trường; hoàn thành trong ngày 4/10/2022; tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân về UBND quận trước ngày 5/10/2022. Giao Phòng Nội vụ tham mưu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch quận kiểm tra giám sát việc thực hiện thu chi đầu năm học 2022-2023 của các nhà trường, để chấn chỉnh kịp thời nếu thực hiện không đúng quy định./.

Bảo Châu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UBND quận Hồng Bàng yêu cầu Trường mẫu giáo Mầm non 1 thực hiện nghiêm túc việc vận động kinh phí của cha mẹ học sinh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác