Print Thứ Năm, 22/08/2019 23:02

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành văn bản Hướng dẫn tuyên truyền giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa. Để văn bản Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy đi vào cuộc sống thực tiễn, phát huy tối đa hiệu quả, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị chức năng quản lý nhà nước về môi trường hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng tài liệu tuyên truyền giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa; tổ chức các hội nghị, chương trình tuyên truyền tại cơ sở về vấn đề rác thải nhựa.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề rác thải nhựa, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài phản ánh về công tác bảo vệ môi trường, giải quyết vấn đề rác thải nhựa, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa, các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào học sinh, sinh viên nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu trong học sinh, sinh viên về tác hại của việc sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, các giải pháp về chống rác thải nhựa.

Giao Sở Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý các khu, điểm du lịch treo các biển hiện tuyên truyền “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, “Hạn chế, sử dụng túi nilon khó phân hủy” ở những khu vực bán vé, nơi để xe, nơi bán hàng… nhằm tuyên truyền việc hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức phát động và triển khai sâu, rộng các phong trào “Chống rác thải nhựa” gắn với triển khai phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền giải quyết, giảm thiểu vấn đề rác thải nhựa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác