Print Thứ Ba, 28/06/2022 16:05 Gốc

Chiều 28/6, tại Nhà hát lớn thành phố, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan và 210 đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2021, toàn thành phố có hơn 560 ngàn hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có hơn 530 ngàn hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,8%. Các gia đình văn hoá tiêu biểu chính là hạt nhân, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Từ đầu năm 2020 đến những tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 ảnh hưởng tới đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và người dân. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, các gia đình văn hóa tiêu biểu lại là những tấm gương tiên phong trong các phong trào ủng hộ phòng, chống dịch bệnh như ủng hộ gạo, kinh phí và các nhu cầu thiết yếu hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội. Bằng những hành động thiết thực, các gia đình văn hóa góp phần cùng thành phố thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Trịnh Văn Tú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tại Hội nghị.

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa là một nội dung quan trọng và là bộ phận cấu thành của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào có tác dụng tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội, của mỗi gia đình, cộng đồng. Nhiều gia đình được công nhận Gia đình văn hóa sẽ góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Hải Phòng”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định sự phát triển rộng khắp của Phong trào xây dựng Gia đình văn văn hóa tác động tích cực đến đời sống xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng ổn định và phát triển.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị: các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và thành phố về xây dựng đời sống văn hóa; chú trọng công tác truyền thông về vai trò của gia đình, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa. Nêu cao vai trò hạt nhân của gia đình trong việc hình thành và giáo dục nhân cách con người, giữ gìn nền nếp gia phong; tăng cường giáo dục, ngăn chặn và kịp thời xử lý những tiêu cực xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho phong trào xây dựng qua đình văn hóa và các phong trào xã hội khác phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Gia đình văn hóa tiêu biểu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, toàn diện hơn nữa để lan tỏa, thuyết phục nhiều gia đình khác cùng xây dựng Gia đình văn hóa, xây dựng cộng đồng xã hội văn minh và hạnh phúc.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố” tuyên dương, khen thưởng 210 Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố.

Hình ảnh các Gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương tại Hội nghị:

Hồng Nhung. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên dương khen thưởng 210 Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác