Print Thứ Ba, 03/09/2019 09:59

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương từng bước đổi mới, đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị đã tập trung tuyên truyền đường lối chính sách, pháp luật về ANTT, về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nhất là thủ đoạn mới, hướng dẫn cách phòng ngừa.

Theo đó, các đơn vị đưa tin tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gương điển hình tiên tiến lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân lập thành tích xuất sắc và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, các đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc CATP phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ban, ngành đoàn thể, các địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật về đề án 01/138 “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư” cho hàng nghìn lượt  cán bộ MTTQ Việt Nam và các thành viên.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Từng bước đổi mới hình thức phổ biến pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác