Print Thứ Bảy, 07/05/2022 14:30 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/03/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai trương, đưa vào vận hành mô hình thí điểm Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (I.O.C) của thành phố.

Đây là một trong các tiêu chí quan trọng giúp cải thiện, nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của thành phố Hải Phòng, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ là “Định hướng mở để người dân, doanh nghiệp và tổ chức khác tham gia một cách phù hợp vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tương tác với cơ quan nhà nước để cùng tăng cường minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng giải quyết vấn đề và cùng tạo ra giá trị cho xã hội”.

UBND thành phố đã có chỉ đạo về việc triển khai Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) của thành phố, cụ thể:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai vận hành mô hình thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (I.O.C) đã thiết lập, trong đó tập trung triển khai một số nội dung đưa vào ứng dụng thực tiễn để có cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm từ người dân, doanh nghiệp như:

1. Xử lý phản ánh hiện trường của người dân/doanh nghiệp,

2. Giám sát quản lý tình hình an ninh trật tự, giao thông, đô thị thông minh,

3. Kết nối hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa trên địa bàn thành phố,

4. Hệ thống các chỉ số về kinh tế-xã hội theo thời gian thực…

Triển khai ứng dụng trong tháng 5/2022.

Sau thời gian vận hành thí điểm các hệ thống trên (dự kiến đến 31/7/2022), Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức liên quan đánh giá kết quả vận hành thí điểm; xây dựng phương án triển khai chính thức, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển khai thử nghiệm ứng dụng trên di động ‘Xử lý phản ánh hiện trường của người dân, doanh nghiệp’ trong tháng 5/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác