Print Thứ Năm, 15/09/2022 14:55 Gốc

Sáng 15/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Tọa đàm “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng-Thực trạng, giải pháp và những vấn đề đặt ra”.

Dự Tọa đàm có đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương), Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); đại diện các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố, Hội Khoa học lịch sử thành phố, Bảo tàng Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu, đại diện thường trực cấp ủy, Ban Tuyên giáo cấp ủy các quận, huyện ủy; đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Quang cảnh Tọa đàm.

Toạ đàm nhằm làm rõ thực trạng về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị; trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ đó tạo căn cứ đề xuất với Thành ủy chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ trên địa bàn thành phố nói riêng và các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị nói chung.

Các đại biểu phát biểu tại Tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các ý kiến phát biểu tập trung làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo và những vấn đề đặt ra trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố; đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình tốt và những kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng thành phố trong thời gian tới…

Việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ các cấp và lịch sử, truyền thống của các ngành, các địa phương có ý nghĩa quan trọng trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Qua hoạt động đó góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng là kênh truyền dẫn có hiệu quả đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đại biểu dự Tọa đàm.

Thực hiện quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các địa phương, các ngành của thành phố tổ chức triển khai thực hiện cụ thể.

Tính đến hết tháng 8/2022, toàn thành phố có 211/217 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ (đạt 97,2%); có 11/15 quận, huyện có 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ; có 69 đảng bộ xã, phường, thị trấn (bằng 32%) đã tiến hành tái bản lịch sử đảng bộ (có chỉnh lý, bổ sung). Có 14/15 quận, huyện hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ. Đối với cấp Đảng bộ thành phố, đã biên soạn và xuất bản được 3 tập lịch sử Đảng bộ đến năm 2000; và hiện đang gấp rút hoàn thiện tập 4 của Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng cho 20 năm đầu thế kỷ XXI. Đối với các ngành, các tổ chức, tới nay đã có nhiều đơn vị biên soạn được lịch sử của ngành, tổ chức mình.

Nhìn chung các công trình lịch sử Đảng bộ được biên soạn, xuất bản công phu, nghiêm túc, đúng quy trình, nội dung chân thực, khách quan, đảm bảo tính đảng và tính khoa học, đồng thời thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ thành phố.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tọa đàm “Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng-Thực trạng, giải pháp và những vấn đề đặt ra”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác