Print Thứ Năm, 29/08/2019 16:11

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 8/2019 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 14/8/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.358 vụ; khám phá 3.475 vụ; bắt giữ, xử lý 6.190 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 79,74%; triệt phá 205 băng, ổ, nhóm. So với tháng 7/2019, tăng 205 vụ (+4,94%), tăng 243 số vụ khám phá (+7,52%), giảm 83 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-1,32%); tỷ lệ khám phá tăng (+1,92%); tăng 23 số băng ổ, nhóm bị triệt phá (+12,64%).

Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 8/2019

Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 8/2019.

Cơ cấu tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH tháng 8/2019.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về Trật tự xã hội tháng 8/2019.

2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 1.105 vụ, so với tháng 7/2019 tăng 76 vụ (+7,39%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 1.732 vụ, so với tháng 7/2019 giảm 190 vụ (-9,89%).

4. Vi phạm pháp luật về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 1.705 vụ, so với tháng 7/2019 giảm 762 vụ (-30,89%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 460 đối tượng truy nã, 116 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 7/2019, tăng cả 2 tiêu chí: Tăng 17 đối tượng truy nã (-3,84%), tăng 22 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (+23,40%).

Nguồn: CATP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tình hình vi phạm pháp luật tháng 8/2019 (Bộ Công an công bố sơ bộ)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác