Print Thứ Ba, 15/02/2022 17:37 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 tại thành phố Hải Phòng.

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua cải cách TTHC

Kế hoạch nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh. Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu theo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022 của thành phố nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giữ vững vị trí xếp hạng PCI của thành phố trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Năm 2021, Hải Phòng đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giảm thời gian đi lại và chi phí phát sinh. Tính đến cuối năm 2021, thành phố đã cung cấp 1.232 dịch vụ công trực tuyến; trong đó, có 1002 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 230 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới và thay đổi qua mạng chiếm tỷ lệ 100% số hồ sơ; doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99,64%; hồ sơ hoàn thuế điện tử đạt 100% doanh nghiệp phát sinh hoàn thuế thuộc trường hợp đầu tư và xuất khẩu; 100% doanh nghiệp đang hoạt động kê khai thuế điện tử; doanh nghiệp kê khai thu nộp BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử đạt 98,02%….Nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp thành phố đã được thực hiện, các hoạt động này đã và đang góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, tạo sức lan tỏa mạnh từ cộng đồng doanh nghiệp đến cộng đồng xã hội và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Kế hoạch của UBND.TP hướng đến việc chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. (Toàn cảnh KCN Tràng Duệ. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong).

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19

Để thực hiện quyết liệt và tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tại thành phố. UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, các quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chuyển đổi số theo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện CCHC. Trong đó, chú trọng việc ứng dụng CNTT để minh bạch hóa quy trình, thủ tục; kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển KTXH.

Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giảm chi phí tuân thủ trên mọi lĩnh vực, tập trung nghiên cứu giải pháp cải cách TTHC đối với các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, dự án xanh…; gắn cải cách TTHC với xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số. Tiếp nhận, xử lý kịp thời hiệu quả phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh…Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 26/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh tại thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác