Print Thứ Sáu, 21/01/2022 16:58 Gốc

Năm 2021 – nỗ lực đổi mới, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận

Năm 2021 là năm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục phát triển đột phá, tạo nhiều dấu ấn mới; vị thế, uy tín của thành phố tiếp tục được nâng cao; niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Thành ủy, các cấp ủy tiếp tục được củng cố, tăng cường. Việc thực hiện đồng thời mục tiêu vừa phát triển kinh tế – xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân đã đặt ra yêu cầu công tác dân vận phải tích cực đổi mới, bám sát cơ sở, phát huy các nguồn lực to lớn trong Nhân dân, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Trong bối cảnh và yêu cầu trên, Ban Dân vận Thành ủy đã tích cực đổi mới phương thức thực hiện công tác dân vận; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng, trong đó quy định rõ trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Sau quá trình tổng kết thực tiễn và đúc rút, phát triển từ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận tham gia phòng ngừa và xử lý “điểm nóng”, vụ việc phức tạp và xây dựng hướng dẫn về quy trình công tác dân vận tham gia xử lý “điểm nóng”, vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố. Đây là các văn bản quan trọng nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận; giúp các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng, các địa phương, đơn vị có đầy đủ căn cứ để thực hiện công tác dân vận, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2021, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố đã có sự đổi mới rõ nét theo hướng cụ thể hóa, thiết thực, rõ việc, rõ chỉ tiêu, rõ trọng tâm, trọng điểm. Điểm nổi bật là Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021” (Nghị quyết số 01-NQ/TU) xác định chỉ tiêu cụ thể về công tác dân vận: “100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang các dòng sông chảy qua nội đô, xây dựng công viên tại các phường; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định”. Ban Dân vận các cấp đã kịp thời tham mưu với cấp ủy thực hiện đồng bộ từ hướng dẫn, lượng hóa chỉ tiêu, xác định rõ biện pháp thực hiện, chế độ thông tin, báo cáo đến công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, biểu dương, khen thưởng. Kết quả là hệ thống chính trị thành phố đã hoàn thành cả 02 chỉ tiêu về công tác dân vận năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho 38 tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 (được lựa chọn trong số 1.489 mô hình), kịp thời động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân và tạo động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Toàn thành phố đã tổ chức được 1.052 cuộc đối thoại chuyên đề, định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; qua đó đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề Nhân dân quan tâm, kiến nghị, góp phần hạn chế tối đa các vụ việc phức tạp, không để xảy ra các “điểm nóng” chính trị – xã hội.

Trên tinh thần công tác dân vận luôn bám sát cơ sở, các Ban Dân vận đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm 05/08 vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, quyền công dân trong bầu cử.

Hệ thống dân vận đã bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân trước và trong ngày bầu cử. Tiến hành khảo sát đánh giá tình hình Nhân dân liên quan đến công tác bầu cử tại các quận, huyện; tổ chức các đoàn giám sát công tác dân vận tham gia cuộc bầu cử tại một số quận, huyện. Phát hành 4.000 tờ gấp, Bản tin Dân vận Hải Phòng tuyên truyền về phát huy dân chủ trong bầu cử; tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về bầu cử tại một số doanh nghiệp ở các khu công nghiệp…

Công tác tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới đã có sự đổi mới, tạo được sức sống mới, sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội thông qua việc Ban Dân vận Thành ủy phát động Cuộc thi Tuyên truyền mô hình “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới năm 2021. Cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên bám sát địa bàn cơ sở, có nhiều phát hiện, phản ánh sâu sắc về đóng góp to lớn của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều bài viết đã phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những cách làm tâm huyết, sáng tạo trong công tác dân vận từ cơ sở. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; khẳng định xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân; được Nhân dân thành phố đồng thuận, ủng hộ.

Công tác tuyên truyền trong công nhân lao động đã mang lại hiệu quả thiết thực, thông qua tổ chức Tọa đàm: “Một số vấn đề về công tác quản lý, cơ chế, chính sách đối với lực lượng lao động nhập cư làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng”. Ban Dân vận Thành ủy đã cử cán bộ trực tiếp khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế về lao động nhập cư tại một số xã có đông lao động nhập cư (xã Kiền Bái, Thiên Hương – Huyện Thủy Nguyên; xã Hồng Phong, Lê Lợi, Tân Tiến – Huyện An Dương…); phối hợp với Báo Hải Phòng xây dựng Phóng sự “Hải Phòng – Đất lành là nơi hội tụ”. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, đề xuất của lãnh đạo các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, ý kiến của người lao động, Ban Dân vận Thành ủy đã xây dựng Báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương chỉ đạo về lực lượng lao động nhập cư.

Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền trực tiếp đến hơn 1.000 công nhân lao động tại các doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Công Thương và Công đoàn Khu Kinh tế về Bộ Luật Lao động 2019, chính sách đối với lao động nữ. Chủ trì biên soạn, phát hành 10.000 tờ gấp về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; 950 cuốn “Sổ tay về đối thoại tại nơi làm việc và giải quyết tranh chấp lao động tập thể”; 2.000 cuốn sách “Hỏi – đáp về công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; 300 cuốn sách “Một số nội dung cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trương của Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng về tín ngưỡng, tôn giáo”… để kịp thời cập nhật, hệ thống hóa, hướng dẫn, giải đáp những vấn đề cần thiết, liên quan đến đời sống của hàng vạn công nhân, viên chức lao động, đồng bào tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng xây dựng nhiều phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của công tác dân vận…

Việc tăng cường và đổi mới kiểm tra, giám sát về công tác dân vận được thể hiện qua thực hiện chặt chẽ quy trình kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 875-QĐ/TU ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy một số địa phương, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ; việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng giai cấp công nhân. Tổ chức các đoàn khảo sát về kết quả thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tại các quận ủy, huyện ủy, chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Tham mưu các nội dung Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với Thành ủy Hải Phòng.

Với những nỗ lực trên, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 6 đã đánh giá, ghi nhận: Trong năm 2021, công tác dân vận tiếp tục đi vào chiều sâu, lượng hóa, rõ nét.

Năm 2022 – kiên trì đổi mới công tác dân vận theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ chỉ tiêu, bám sát cơ sở; phát huy nguồn lực to lớn của Nhân dân để hoàn thành chủ đề năm 2022 và và các chỉ tiêu công tác dân vận của Đảng bộ thành phố

Bước sang năm 2022 trong bối cảnh thành phố, đất nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố quyết tâm cao độ thực hiện chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”; thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; hoàn thành xây dựng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại 14 xã được lựa chọn để triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; triển khai tiếp 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố tiếp tục bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, vận động các nguồn lực to lớn của Nhân dân; tuyên truyền để Nhân dân đồng thuận ủng hộ và tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án xây dựng, phát triển thành phố. Trọng tâm là:

Một là, Tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong tự ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Phát huy vai trò của hệ thống dân vận các cấp bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giãn việc để kịp thời chia sẻ, phối hợp hỗ trợ, tham mưu cho cấp ủy, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ người dân, góp phần bảo đảm sức khỏe, tính mạng Nhân dân, an sinh xã hội, giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội.

Hai là, tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Trọng tâm là ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng (được ban hành theo Quyết định số 446-QĐ/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy); Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong phòng ngừa và xử lý “điểm nóng”, vụ việc phức tạp trên địa bàn thành phố”.

Ba là, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành với chất lượng cao 02 chỉ tiêu về công tác dân vận: “100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng thí điểm các mô hình: xã nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang hiện đại hóa đô thị” và “100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định” (Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 07/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022).

Bốn là, tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Phát huy vai trò, sự tham gia của Nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo quyền công dân trong hoạt động tư pháp. Nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang; xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang gần gũi, thân thiện, có trách nhiệm với Nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Nhân dân.

Năm là, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân thành phố.

Ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, năm 2022, Thành ủy, các cấp ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố; phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Chính quyền, cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; cầu thị lắng nghe và xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Lấy chăm lo cuộc sống, lợi ích của Nhân dân để định hướng mục tiêu lãnh đạo, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo kết quả công việc, đánh giá cán bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống, sản xuất của Nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố phát huy cao độ tinh thần yêu nước, niềm tự hào về thành phố, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, vì sự phát triển phồn vinh của thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân./.

Lê Trí Vũ,

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện công tác dân vận, phát huy nguồn lực to lớn của Nhân dân để hoàn thành chủ đề năm 2022 và các chỉ tiêu công tác dân vận của Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác