Print Thứ Sáu, 23/09/2022 14:40 Gốc

Với chủ đề “Chuyển đổi số-động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”, sáng 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng chủ trì Diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chủ trì họp trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể và quận, huyện.

Điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Theo thông tin từ Diễn đàn, hiện cả nước có 28.237 HTX, trong đó, 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp. Phân bổ theo các vùng kinh tế, Đồng bằng sông Hồng có 7.085 HTX, chiếm 25,09%; Đông Bắc có 5.048 HTX, chiếm 17,88%; Bắc Trung bộ có 4.178 HTX, chiếm 14,8%; Đồng bằng sông Cửu Long có 3.296 HTX, chiếm 11,67%; Tây Bắc có 2.934 HTX, chiếm 10,39%; Đông Nam bộ có 2.209 HTX, chiếm 7,82%; Tây Nguyên có 1.881 HTX, chiếm 6,66%; Duyên hải miền Trung có 1.606 HTX, chiếm 5,69%. Cả nước có 130.760 tổ hợp tác, 120 liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh:Chinhphu.vn.

Nhấn mạnh phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Diễn đàn nhằm truyền tải thông điệp quan trọng của tinh thần đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể mà nòng cốt là các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX là thành phần kinh tế quan trọng. Tinh thần đổi mới bao gồm thay đổi tư duy nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động, quản lý sự thay đổi gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới, chuyển đổi mô hình kinh tế tập thể một cách linh hoạt, phù hợp đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu và tăng nguồn lực cho sự phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, Diễn đàn với chủ đề “Chuyển đổi số-Động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW” để cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX nói riêng; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và những vấn đề đang đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, tạo động lực cho kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh và bền vững, gắn với việc cụ thể hóa Nghị quyết số 20 của Trung ương.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, khu vực kinh tế tập thể, HTX có chuyển biến tích cực về chất và lượng; về cơ bản, khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài, tận dụng và khai thác được dư địa, tiềm năng, không gian phát triển, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của một trong những thành phần kinh tế nền tảng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trong 2 năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là HTX vận tải, du lịch và các HTX nông nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của thành viên và HTX.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế hợp tác, HTX trong giai đoạn trung và dài hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng mang tính chiến lược. Đặc biệt, tại Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 Khóa IX, 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì, điều hành và có những chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, định hướng cho việc tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển cho khu vực quan trọng này.

Ngay sau Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa được những giải pháp đã được thống nhất và thực hiện các nhiệm vụ phát triển hợp tác xã gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Minh Hảo. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thúc đẩy Chuyển đổi số tạo động lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác