Print Thứ Sáu, 23/09/2022 15:00 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Văn bản số 5162/UBND-VH1 gửi: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, về việc thay đổi các nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 2558/SVHTT-QLVH ngày 22/9/2022 về việc thay đổi chủ đề, thời gian, nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật,

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận các nội dung điều chỉnh đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 2558/SVHTT-QLVH ngày 22/9/2022.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao:

. Thông báo, hướng dẫn Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh thực đúng các nội dung đã đề nghị điều chỉnh, thay đổi; đảm bảo tuân thủ nghiêm các định của pháp luật hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

. Chủ trì cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố và các cơ quan liên quan giám sát Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh tổ chức sự kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 21/9/2022, Sở Văn hóa và Thể thao nhận được văn bản đề nghị thay đổi chủ đề chương trình, thời gian tổ chức biểu diễn và nội dung chương trình nghệ thuật Khánh Ly – 60 năm hát tình ca “Như một lời chia tay” của Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh.

CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI:

1. Đồng ý với đề nghị của Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh về việc thay đổi chủ đề chương trình, thời gian tổ chức và nội dung biểu diễn cụ thể như sau:

. Đổi chủ đề chương trình Khánh Ly – 60 năm hát tình ca “Như một lời chia tay” chuyển thành chủ đề “Tình khúc Bolero”.

. Thay đổi thời gian thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật từ 20h00’ ngày 23/9/2022 sang 20h00’ ngày 30/9/2022 tại Nhà hát Tháng Tám thành phố.

. Thay đổi người biểu diễn trong chương trình:

+ Ca sỹ Khánh Ly sẽ không tham gia chương trình “Tình khúc Bolero”.

+ Bổ sung ca sỹ Tuấn Vũ và ca sỹ Mai Trần Lâm tham gia biểu diễn chương trình.

+ Các ca sỹ khác: Chế Linh, Thu Phương, Quang Thành vẫn tham gia biểu diễn trong chương trình “Tình khúc Bolero” như nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại công văn số 4960/UBND-VH ngày 31/9/2022.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Liên Minh có trách nhiệm thông báo tới khán giả, những người tham dự chương trình và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thay đổi chủ đề, thời gian tổ chức và nội dung biểu diễn; giải quyết trách nhiệm của đơn vị tổ chức biểu diễn với khách hàng do thay đổi.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thay đổi chủ đề, thời gian, nội dung chương trình nghệ thuật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác