Print Thứ Năm, 03/03/2022 18:21 Gốc

UBND thành phố vừa có văn bản số 1355/UBND-KSTTHC, ngày 03/3/2022 về tăng cường công tác phối hợp trong việc chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 7190/UBND-VX ngày 15/11/2019 về việc phối hợp trong quá trình triển khai các dự án có liên quan đến hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục cấp phép sử dụng tạm lòng đường vỉa hè phục vụ cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông.

Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, kế hoạch tới nhân dân trên địa bàn thành phố; vận động nhân dân thu hồi mái che, mái vẩy, ô, bạt lấn chiếm không gian lòng đường, vỉa hè đảm bảo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Báo cáo, đề xuất UBND thành phố phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật dùng chung (Hào kỹ thuật, tuy nen…) đồng bộ cho các ngành, lĩnh vực (điện, nước, viễn thông, truyền hình cáp…) tại các tuyến phố hiện hữu khu vực nội thành và trung tâm các quận, huyện.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Doanh nghiệp Viễn thông, Truyền hình cáp và UBND các quận, huyện chủ động, tích cực trong việc chỉnh trang, bó gọn và thu hồi cáp ngoại vi viễn thông treo trên cột điện thuộc đơn vị quản lý. Tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về cấp phép treo mới; kiểm tra, xử lý tình trạng cáp treo không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn và mỹ quan đô thị theo quy định.

Các Doanh nghiệp Viễn thông, Truyền hình cáp chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành dự thảo Kế hoạch Chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổ chức, triển khai thực hiện việc thu hồi cáp không còn sử dụng trên hệ thống cột điện tại các dự án đang thi công trên các địa bàn của thành phố.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo UBND thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp) xem xét, giải quyết theo quy định.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 1355/UBND-KSTTHC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác phối hợp trong việc chỉnh trang, ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác