Print Thứ Sáu, 15/07/2022 11:55 Gốc

Trong những năm gần đây hoạt động quảng cáo trên mạng gia tăng mạnh mẽ về số lượng tổ chức, cá nhân tham gia và đa đạng về hình thức. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý hoạt động quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật trên môi trường mạng.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện trên trang thông tin điện tử “com9phut.vn” và Facebook “facebook.com/com9phut” có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo, Thanh tra Sở đã tiến hành xác minh thông tin và được biết ông Đ.M.P là chủ sở hữu của trang thông tin điện tử và tài khoản Facebook nêu trên.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với ông Đ.M.P

Ngày 13/7/2022, Thanh tra Sở đã mời ông Đ.M.P đến làm việc để xác minh, làm rõ các thông tin quảng cáo nêu trên. Tại buổi làm việc ông Đ.M.Đ xác nhận: Trang thông tin điện tử “com9phut.vn” và Facebook “facebook.com/com9phut” là của cá nhân đăng ký và thiết lập nhằm mục đính quảng bá cho Cửa hàng “Cơm 9 phút”, một dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo áp dụng nền tảng thương mại điện tử, hiện tại đang trong quá trình thử nghiệm. Do không nắm bắt được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo, bản thân đã đăng tải một số nội dung không đúng quy định của pháp luật. Sau khi được Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật liên quan, ông Đ.M.P đã nhận thức được các vi phạm, thành thật hối lỗi và cam kết rà soát, gỡ bỏ ngay toàn bộ nội dung thực hiện quảng cáo không đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định liên quan, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho ông Đ.M.P trong quá trình khởi nghiệp, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu ông Đ.M.P chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, gỡ bỏ ngay các nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý hoạt động quảng cáo vi phạm quy định pháp luật
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác