Print Thứ Sáu, 22/07/2022 15:45 Gốc

Chiều 22/7, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức Hội nghị lần thứ 10 sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự thông qua Báo cáo sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tham gia ý kiến vào (dự thảo lần 2) Báo cáo chính trị Đại hội XV Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; nghe báo cáo công tác tuyên truyền của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XV Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo dự toán tài chính năm 2022 và báo cáo quyết toán tài chính năm 2021; dự kiến Đề án nhân sự Ban Chấp hành và đại biểu dự Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; cùng một số nội dung khác.

Đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu.

6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố phát huy tốt vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công nhân viên chức lao động; công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động được chú trọng. Nhiều hoạt động mới sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông công nhân viên chức lao động tham gia. Các cấp công đoàn thành phố dành 190 tỷ đồng chăm lo cho công nhân viên chức lao động thành phố. Vị trí, vai trò của các cấp công đoàn được khẳng định, đoàn viên công đoàn yên tâm làm việc và gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Một số chỉ tiêu hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 đạt kết quả cao, tiếp tục góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến.

Tai Đại hội XV Công đoàn thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố xác định chủ đề là “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn thành phố; xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên và bảo vệ quyền lợi người lao động góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; xây dựng thành phố hiện đại, văn minh và phát triển bền vững”. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Trách nhiệm-Hội nhập-Phát triển”, Liên đoàn Lao động thành phố xác định 3 khâu đột phá, phấn đấu thực hiện 9 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn, 4 chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia thực hiện, cùng 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ triển khai.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác