Print Thứ Năm, 31/03/2022 10:40 Gốc

Sáng 31/3, tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy, các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy dự hội nghị trực tuyến sơ kết 07 năm thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao do các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Thành ủy, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố.

Đ/c Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

 

Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trình bày báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Theo báo cáo, ngay sau khi Quy chế phối hợp được ban hành, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm soát nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao (gọi chung là các cơ quan phối hợp) đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến các đơn vị chức năng, cán bộ, công chức để triển khai thực hiện. Tổ chức xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong lãnh đạo cơ quan, phân công các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi phối hợp, phân công đơn vị làm đầu mối phối hợp, cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ trong Quy chế phối hợp vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của mỗi cơ quan.

Các cơ quan phối hợp đã tích cực, chủ động phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, về tổ chức hoạt động của các cơ quan nội chính, góp phần xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Chủ động, theo dõi, nắm tình hình, tổ chức giao ban định kỳ về công tác nội chính, tham mưu Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp tham mưu có hiệu quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm nhiều sai phạm, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Thời gian tới, các cơ quan chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; nhận diện rõ các vấn đề phức tạp, nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư các Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của hai Ban Chỉ đạo. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận và biểu dương Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm soát nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới biện pháp, cách thức phối hợp theo hướng linh hoạt, chủ động, chất lượng và kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ án, vụ việc, bảo đảm đầy đủ, đúng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý. Cùng với việc thực hiện 06 nhiệm vụ, giải pháp đã được các cơ quan phối hợp đề ra, đồng chí yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15/9/2021. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu Ban Bí thư sửa đổi Quy chế phối hợp theo hướng hợp nhất thành một Quy chế chung cho 4 cơ quan, trong đó, bổ sung các nội dung phối hợp đã thực hiện có hiệu quả trên thực tế nhưng chưa được quy định trong các Quy chế. Sửa đổi, bổ sung phạm vi phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, và cải cách tư pháp cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai Ban Chỉ đạo.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sơ kết các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác