Print Thứ Sáu, 30/09/2022 14:45 Gốc

Sáng 30/9, UBND quận Lê Chân tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo và kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; theo dõi đánh giá thực hiện cải cách hành chính cho cán bộ, công chức các phòng chuyên môn; lãnh đạo, công chức phường. Tham dự có đại diện các phòng chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND và công chức phụ trách công tác cải cách hành chính 15 phường.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức quản lý Nhà nước về kỹ năng tham mưu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức quận, phường về lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; theo dõi đánh giá thực hiện cải cách hành chính. Cập nhật, nắm vững hơn kiến thức về cải cách hành chính, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện tốt các công tác cải cách hành chính tại tại quận.

Đồng chí Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.
Các học viên dự Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các học viên nghiêm túc lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao với giảng viên và giữa các học viên với nhau. Bên cạnh đó, phải tích cực tự học, tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên, nghiên cứu tài liệu, mở rộng kiến thức, tiếp nhận thông tin, liên hệ, suy ngẫm, tìm cách vận dụng vào công việc thực tế của địa phương, đơn vị mình. Qua đó, thu được nhiều kết quả bổ ích, phục vụ tốt nhất cho công tác thực tiễn của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

TS. Phạm Thị Kim Anh, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tô Hiệu truyền đạt tại Lớp bồi dưỡng.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe TS. Phạm Thị Kim Anh, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tô Hiệu truyền đạt các nội dung về: Kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; theo dõi đánh giá thực hiện cải cách hành chính.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Lê Chân bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác