Print Thứ Tư, 15/03/2023 13:10 Gốc

UBND quận Kiến An vừa có Quyết định 290/QĐ-UBND về việc chính thức sáp nhập trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Mầm non 8/3 thành trường Mầm non Văn Đẩu, từ ngày 27/3/2023.

Trường Mầm non Văn Đẩu chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận Kiến An, là cơ sở giáo dục mầm non công lập của hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Kiến An, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho Bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; được ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Trường Mầm non Văn Đẩu tổ chức hoạt động theo Luật Giáo dục, Điều lệ trường Mầm non ban hành theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 07/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản quy định hiện hành. Số lượng người làm việc của Trường Mầm non Văn Đẩu được giao trên cơ sở vị trí việc làm, nằm trong tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Kiến An được UBND thành phố giao hàng năm.

Điểm trường thứ nhất có địa chỉ tại: Số 02, phố Nguyễn Chính, phường Văn Đẩu, quận Kiến An; điểm trường thứ hai có địa chỉ tại: Số 15/20, đường Trần Nhân Tông, Tổ dân phố Trần Phú, phường Văn Đẩu, quận Kiến An.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Quyết định 290/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Kiến An: Sáp nhập trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Mầm non 8/3 thành Trường Mầm non Văn Đẩu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác