Print Thứ Sáu, 24/11/2023 12:10 Gốc

Ngày 24/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa nghe báo cáo về công tác quản lý tài sản đất đai và làm việc với một số hộ dân liên quan đến việc triển khai một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Cùng dự có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, phụ trách Đảng bộ quận Đồ Sơn; lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy; Thủ trưởng, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị và đại diện một số hộ dân có liên quan đến các khu vực trên.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các ngành và quận Đồ Sơn thực địa kiểm tra tại một số khu vực.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn báo cáo tại Văn bản số 767/BC-UBND ngày 23/11/2023, ý kiến phát biểu của một số hộ dân và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương xử lý mặt bằng, lập hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất vào mục đích phát triển du lịch (theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023), cụ thể:

. Khu Vụng Xéc và Khu 203 (đường kết nối vào khu Vụng Xéc) tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn: Diện tích khoảng 20,0ha.

. Khu đất của Trung tâm Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn (được Thủ tướng Chính phủ chuyển giao về thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023) và Khu cây dừa, Khu phường cũ tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn: Diện tích khoảng hơn 3,0ha.

. Khu đất từ Khách sạn Hoa Phượng đến giáp khu đất của Trung tâm Hội nghị và đào tạo cán bộ Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Khu 1, Đồ Sơn: Diện tích khoảng 3,0ha.

2. Đối với khu đất quốc phòng tại Bến nghiêng thuộc phường Vạn Hương

Thống nhất chủ trương Thành phố hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để cải tạo, trồng cây bóng mát tạo cảnh quan khu vực Di tích lịch sử cấp Quốc gia Bến Nghiêng.

3. Về việc sử dụng tài sản nhà nước, đất đai và xây dựng ở các khu vực

3.1. Khu vực Cây Dừa (giáp khu đất Trung tâm Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Bộ Xây dựng):

Theo Bản đồ giải thửa và Sổ mục kê ruộng đất năm 1991, khu đất trên thuộc một phần thửa đất số 05, tờ bản đồ số 10, phường Vạn Hương; diện tích khoảng trên 17.000m²; loại đất ghi: H (hoang). Hiện trạng khu đất có 14 hộ dân đang sử dụng, trước đây được Phòng Địa chính thị xã Đồ Sơn ký Hợp đồng thuê mượn mặt bằng tạm (vào năm 1998 đến năm 2001), thời hạn cho thuê 01 năm, mục đích để kinh doanh dịch vụ. Theo Hợp đồng, thời hạn thuê mượn mặt bằng tạm của các hộ dân đã hết từ lâu và không có văn bản gia hạn của cơ quan nhà nước, tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn tiếp tục sử dụng, chưa hoàn trả mặt bằng cho quận Đồ Sơn; thậm chí một số hộ dân đã tự ý chuyển nhượng cho người khác sử dụng cho đến nay. Hầu hết các hộ dân xây dựng nhà hàng, nhà nghỉ không có giấy phép xây dựng và sai so với giấy phép xây dựng được cấp; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Như vậy, các hộ dân nêu trên đã vi phạm Luật Đất đai năm 1993, 2003 và năm 2013, vi phạm Luật Xây dựng năm 2003 và năm 2014.

3.2. Khu vực Phường Cũ (giáp khu đất Trung tâm Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Bộ Xây dựng):

Theo Bản đồ giải thửa và Sổ mục kê ruộng đất năm 1991, khu đất trên thuộc một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ số 10, phường Vạn Hương; diện tích khoảng trên 15.000m²; loại đất ghi: Khu tập thể 203 và một phần thửa đất số 15, tờ bản đồ số 10, diện tích khoảng trên 36.000m², loại đất ghi: đồi thông (đồi Ba Đì). Hiện trạng khu đất trên có 11 hộ dân đang sử dụng, trong đó có 10 hộ dân đang sử dụng đất có nguồn gốc được cơ quan Nhà nước ký Giấy phép sử dụng mặt bằng, Hợp đồng thuê mượn mặt bằng tạm và Hợp đồng thuê điểm xây dựng (vào năm 1992 đến năm 2001), hầu hết thời hạn thuê từ 01 đến 05 năm, mục đích để kinh doanh dịch vụ và 01 hộ dân chiếm đất (năm 1998) xây dựng nhà hàng kinh doanh dịch vụ. Theo Giấy phép và Hợp đồng, thời hạn thuê của các hộ dân trên đã hết và không có văn bản gia hạn của cơ quan nhà nước, tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn tiếp tục sử dụng đất, chưa hoàn trả mặt bằng cho quận Đồ Sơn; một số hộ dân đã tự ý chuyển nhượng cho người khác sử dụng. Các hộ dân xây dựng nhà hàng, nhà nghỉ không có giấy phép xây dựng và sai so với giấy phép xây dựng được cấp; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Như vậy, các hộ dân nêu trên đã vi phạm Luật Đất đai năm 1993, 2003 và năm 2013, vi phạm Luật Xây dựng năm 2003 và năm 2014.

3.3. Khu vực 203 (giáp khu đất Trung tâm Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn, Bộ Xây dựng):

Theo Bản đồ giải thửa và Sổ mục kê ruộng đất năm 1991, khu đất thuộc một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ số 10, phường Vạn Hương; diện tích khoảng trên 15.000m²; loại đất ghi: Khu tập thể 203; một phần thửa đất số 15, tờ bản đồ số 10, diện tích khoảng trên 36.000m², loại đất: Đồi thông (đồi Ba Đì) và đất mặt nước ven biển (vịnh Bắc Bộ). Hiện trạng khu đất có 34 hộ dân đang sử dụng, trong đó có: 27 hộ dân đang sử dụng đất có nguồn gốc được cơ quan Nhà nước ký Hợp đồng thuê mượn mặt bằng tạm (vào năm 1997 đến năm 2003), thời hạn thuê 01 năm sử dụng vào mục đích để kinh doanh dịch vụ và 07 hộ dân tự ý chiếm đất (từ năm 1998) xây dựng nhà hàng kinh doanh dịch vụ.

Theo Hợp đồng, thời hạn thuê đất đã hết và không có văn bản gia hạn của cơ quan nhà nước, tuy nhiên, đến nay các hộ dân tiếp tục sử dụng đất, chưa hoàn trả mặt bằng cho quận Đồ Sơn; một số hộ dân đã tự ý chuyển nhượng cho người khác sử dụng. Các hộ dân xây dựng nhà hàng, nhà nghỉ không có giấy phép xây dựng và sai so với giấy phép xây dựng được cấp; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Như vậy, các hộ dân nêu trên đã vi phạm Luật Đất đai năm 1993, 2003 và năm 2013, vi phạm Luật Xây dựng năm 2003 và năm 2014.

3.4. Khu vực Khách sạn Hoa Phượng (đầu Khu 1):

Khu đất có diện tích khoảng trên 7.000m², được Ủy ban nhân dân thị xã Đồ Sơn (nay là quận Đồ Sơn) giao cho Trung tâm Dịch vụ pháp triển du lịch Đồ Sơn (nay là Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn) quản lý toàn bộ cơ sở vật chất theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 13/4/2006. Hiện khu đất có 06 hộ dân được Trung trâm Dịch vụ và phát triển du lịch Đồ Sơn ký Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh vào các năm 2006, 2007, thời hạn cho thuê 01 năm, mục đích để kinh doanh dịch vụ và 01 hộ dân được Trung trâm Dịch vụ và phát triển du lịch Đồ Sơn ký Hợp đồng hợp tác đầu tư năm 2014, thời hạn cho thuê một năm, mục đích để kinh doanh nhà hàng.

Theo Hợp đồng, thời hạn thuê đất đã hết từ lâu và không có văn bản gia hạn của cơ quan nhà nước, tuy nhiên, đến nay các hộ dân tiếp tục sử dụng đất, chưa hoàn trả mặt bằng cho quận Đồ Sơn; các hộ dân trên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Như vậy, các hộ dân nêu trên đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003 và 2013.

3.5. Khu đất do Văn phòng Quận uỷ Đồ Sơn quản lý (Khu 1):

Khu đất trên có diện tích khoảng trên 1.700m², Văn phòng Thị ủy Đồ Sơn (nay là Văn phòng Quận uỷ Đồ Sơn) tiếp nhận bàn giao từ Trung tâm dạy nghề (cũ), công trình trên đất gồm: 01 ngôi nhà 02 tầng, diện tích khoảng 112m² và 02 ngôi nhà cấp 4, diện tích khoảng 310m². Khoảng năm 2007, Văn phòng Thị ủy Đồ Sơn đã cho ông Đinh Xuân Hiệu mượn để sử dụng làm nhà hàng kinh doanh dịch vụ cho đến nay (không lưu trữ hoặc không có văn bản cho mượn); không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Như vậy, việc sử dụng tài sản và đất của ông Đinh Xuân Hiệu là vi phạm Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013.

3.6. Khu đất Nhà hàng Lan Hương (trước đây là Nhà nghỉ Đồ Sơn)-Khu 1:

Khu đất trên có diện tích trên 300m², trên khu đất có ngôi nhà 02 tầng, diện tích khoảng 300m², trước đây do Công ty Điện nước Lắp máy Hải Phòng sử dụng làm Nhà nghỉ. Hiện nay, khu đất và tài sản trên ông Nguyễn Văn Hiền đang quản lý sử dụng và đã ký hợp đồng cho ông Nguyễn Ngọc Chinh, chủ Nhà hàng Lan Hương thuê để kinh doanh dịch vụ. Ngày 18/3/1999, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 637/CV-UB đồng ý cho Công ty Điện nước Lắp máy Hải Phòng bán tài sản trên cho Công ty Công trình công cộng Đồ Sơn với giá 287 triệu đồng. Đến tháng 4 năm 1999, hai Công ty đã thực hiện bàn giao tài sản là nhà nghỉ Đồ Sơn và Công ty Công trình công cộng Đồ Sơn đã có Ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho Công ty Điện nước Lắp máy Hải Phòng.

Theo phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Văn bản số 2482/UBND-ĐMDN ngày 17/4/2015, khu đất trên phải thực hiện bàn giao về Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn quản lý. Như vậy, khu đất trên thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn; ông Nguyễn Văn Hiền không có quyền sở hữu các tài sản và đất nêu trên.

3.7. Khu Vạn Tác (Khu 1):

Theo Bản đồ giải thửa và Sổ mục kê ruộng đất năm 1991: Khu đất Vạn Tác thuộc các thửa đất số: 11, 16, 17, 18; tờ bản đồ số 03-VS có tổng diện tích khoảng trên 9.000m² (gồm các loại: đất hoang, đất công trình công cộng, đất đồi). Hiện trạng khu đất có 33 hộ dân đang sử dụng đất (xây dựng 46 công trình nhà 01 tầng, mái tôn, diện tích trung bình từ 30 đến 40m²). Khu đất trên được Uỷ ban nhân dân thành phố giao cho Uỷ ban nhân dân thị xã Đồ Sơn (nay là Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn) để xây dựng đường giao thông và cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 131/QĐ-UB ngày 24/02/1994. Từ năm 1995 đến năm 2004, các hộ dân trên đã tự chiếm đất, xây dựng công trình không phép. Từ những năm 1998, Ủy ban nhân dân phường Vạn Sơn đã lập Biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, các hộ dân vẫn đang sử dụng. Như vậy, các hộ dân nêu trên đã vi phạm Luật Đất đai năm 1993, 2003 và 2013, vi phạm Luật Xây dựng năm 2003 và năm 2014.

3.8. Khu Quốc phòng tại Bến nghiêng (phường Vạn Hương):

Khu đất được Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ngày 20/01/1998, diện tích khoảng 14.500m². Năm 2003, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đồ Sơn thỏa thuận cho phép 06 hộ dân xây dựng nhà nghỉ để kinh doanh dịch vụ, thời hạn 17 năm (từ năm 2003 đến năm 2020). Đến nay, vẫn tồn tại một số công trình và một số hộ dẫn vẫn đang sử dụng đất. Trên đường vào có một số hộ dân tự xây dựng nhà ở và bán hàng. Trong quá trình sử dụng đất, các hộ dân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai; việc sử dụng đất quốc phòng để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ là vi phạm Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013.

4. Trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị

Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn đã buông lỏng công tác chỉ đạo quản lý đất đai, xây dựng và quản lý tài sản công dẫn đến nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc còn nhiều thiếu sót, không xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật xây dựng.

Việc Ủy ban nhân dân thị xã Đồ Sơn (nay là Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn), Phòng Địa chính thị xã Đồ Sơn (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường), Phòng Quản lý đô thị xã Đồ Sơn, Ủy ban nhân dân phường Vạn Hương và Trung tâm Dịch vụ và Phát triển du lịch Đồ Sơn tự ý ký Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh, mặt bằng, Giấy phép sử dụng mặt bằng, Hợp đồng thuê điểm xây dựng, Hợp đồng hợp tác đầu tư… là vi phạm Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Việc Văn phòng Quận ủy Đồ Sơn để ông Đinh Xuân Hiệu sử dụng tài sản nhà nước làm nhà hàng kinh doanh dịch vụ là vi phạm Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Ủy ban nhân dân các phường: Vạn Hương, Hải Sơn (trước đây là Ủy ban nhân dân phường Vạn Sơn) đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng để nhiều hộ dân vi phạm trong thời gian dài mà không xử lý kịp thời.

Đại diện các hộ dân nêu kiến nghị tại cuộc họp.

5. Về kiến nghị của các hộ dân

Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn xem xét hỗ trợ công trình, vật kiến trúc do người dân đã đầu tư xây dựng: Các hộ dân sử dụng đất và tài sản trên đất đã hết thời hạn hợp đồng nhưng không trả lại đất; một số hộ đã lấn, chiếm đất công để sử dụng, xây dựng công trình không đúng quy định; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước là đang vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng. Theo quy định của pháp luật, các trường hợp trên phải bị xử lý vi phạm hành chính, không được hỗ trợ về đất đai, công trình, tài sản. Do đó nội dung kiến nghị của các hộ dân không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại cuộc họp.

6. Một số nội dung chỉ đạo cụ thể

6.1. Đề nghị Quận ủy Đồ Sơn:

Kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, ký kết các hợp đồng, giấy phép, hợp tác đầu tư… cho thuê đất, thuê mặt bằng, liên doanh liên kết không đúng quy định.

Chỉ đạo xử lý tài sản công theo quy định.

Kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để các hộ dân lấn chiếm đất đai, không xử lý dứt điểm, để các hộ dân vi phạm nhiều năm.

6.2. Giao Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn:

Chỉ đạo rà soát, chấm dứt, hủy bỏ các văn bản của những cơ quan đã ký kết không đúng quy định với các hộ dân về việc cho phép sử dụng mặt bằng, điểm kinh doanh, hợp tác đầu tư tại các khu vực trên.

Xử lý các tài sản công đang quản lý theo thẩm quyền.

Xử lý tài sản vật kiến trúc của các hộ dân vi phạm tại các khu vực trên, tạo mặt bằng sạch trước khi tổ chức đấu giá đối với các khu đất trên.

Thực hiện rà soát, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hộ dân cố tình không thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Tiến hành truy thu nghĩa vụ tài chính về đất đai và số lợi bất hợp pháp khác của các hộ dân theo quy định.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra để phát hiện các trường hợp sử dụng tài sản và đất tại các khu vực trên; chủ động phối hợp với các Sở, ngành thành phố xử lý trường hợp vi phạm trong các khu vực trên mà chưa nêu tại Thông báo kết luận này.

6.3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

Nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố việc thu hồi đất do có văn bản tự nguyện trả lại đất cho thành phố đối với 02 Doanh nghiệp là Công ty Cổ phần ACS Việt Nam và Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Du lịch Hải Phòng.

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 03 khu đất trên.

Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc sử dụng đất đối với một số đơn vị có diện tích đất lớn ở Khu 1 và Khu 2.

6.4. Giao Sở Tư pháp phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn thực hiện trình tự, thủ tục thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân vi phạm nêu trên và trình tự, thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

6.5. Giao Công an Thành phố:

Rà soát trình tự, thủ tục cấp phép về phòng cháy chữa cháy và việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về trật tự, an ninh đối với các hộ kinh doanh nêu trên; ngừng cấp phép đối với các trường hợp chưa đảm bảo quy định.

Ngừng cấp phép phòng cháy chữa cháy và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về trật tự, an ninh khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân.

6.6. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sớm báo cáo đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố cấp kinh phí để thực hiện nội dung chỉ đạo trên.

6.7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố việc xử lý dứt điểm trường hợp ông Nguyễn Văn Hiền đang quản lý, sử dụng nhà nghỉ Lan Hương tại Khu 1 Đồ Sơn.

6.8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy tuyên truyền vận động các hộ dân tại các khu vực trên chấp hành quy định của pháp luật, ủng hộ chủ trương của thành phố, tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, bàn giao mặt bằng cho Thành phố để phục vụ chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch.

6.9. Giao Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định.

6.10. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

Phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy về chủ trương cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ dân vi phạm tại huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn.

Bố trí lịch để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nghe báo cáo phương án cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trước khi Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Tài liệu kèm theo: Thông báo số 360/TB-VP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quận Đồ Sơn khẩn trương kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật xây dựng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác